Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

“Aglonas novada Gada cilvēka” un “Gada balvas” kandidātu pieteikšana

Arī šogad Latvijas Valsts svētkos īpaši sumināsim labākos novada darba darītājus. Cilvēkus, kuri rūpējas par novada attīstību.

Goda nosaukumu „Aglonas novada Gada cilvēks” un apbalvojumu “Gada balva” piešķirs par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Aglonas novada attīstībā – saimnieciskajā, kultūras, izglītības, sporta un  sabiedriskajā darbībā, vērtējot iepriekšējo gadu veikumu. Izcils darbs, ilgstoša un panākumiem bagāta darbība novada labā ir pamats tam, lai cilvēkiem pateikt paldies!

Aicinām Aglonas novada iedzīvotājus izvirzīt kandidātus.
Nominācijas:
Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī;
Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;
Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu valstī;
Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrosināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;
Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī;
Kolektīvu, sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu apkopos, izskatīs un izvērtēs Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Lēmumu par  balvu piešķiršanu pieņems Aglonas novada dome.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas sarīkojumā Aglonas KC.

Anketas lūdzam iesniegt Aglonas novada domes kancelejā līdz 2013.gada  1.novembrim.

Nolikums un anketas kandidātu pieteikšanai pieejamas arī pašvaldības kancelejā (Somersetas ielā 34).

Pielikumi:
Nolikums “Gada cilvēks”
Anketa “Gada cilvēks”
Anketa “Gada balva nominācijas”

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv