Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Gada cilvēks 2011

Saturs atjaunots: 25.10.2011.

Tuvojoties 18.novembrim, Aglonā jau devīto gadu  tiek domāts, kurus ļaudis īpaši sumināt Latvijas Valsts svētkos. Goda nosaukumu „Aglonas novada Gada cilvēks” piešķirs par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Aglonas novada attīstībā – saimnieciskajā, kultūras, izglītības, zinātnes un  sabiedriskajā darbībā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Aicinām Aglonas novada iedzīvotājus līdz š.g. 1.novembrim izvirzīt kandidātus  šādās  nominācijās:

Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī;

Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu valstī;

Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī.

Gada cilvēks _ Nolikums anketa_gada_cilveks anketa_nominacijam

Darba kolektīvu, sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu apkopos, izskatīs un izvērtēs Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Lēmumu par  ”Aglonas novada Gada cilvēks“ piešķiršanu pieņems Aglonas novada dome.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienā – 18. novembrī.

Savu viedokli, rakstiskā veidā, lūdzam iesniegt Aglonas novada domes lietvedībā (aizpildot anketu) Somersetas ielā 34,  līdz š.g. 1. novembrim.

Ikdienas darbs šīs zemes un tautas labā – tas ir  ikviena šeit – Latvijā,  Latgalē un  Aglonā – dzīvojošā un strādājošā uzdevums. Mēs  esam atbildīgi par to, cik daudz katrs  ieguldījām savas zemes attīstībā un labklājībā.