Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Gada cilvēks un Gada balva

14.novembrī Aglonas novada ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu par nozīmīgiem darbiem un nopelniem Aglonas novada attīstībā – saimnieciskajā, izglītības, sporta un  sabiedriskajā darbībā, vērtējot iepriekšējo gadu veikumu.

Apbalvojums “Aglonas novada Gada cilvēks” piešķirts Olgai Jemeļjanovai (SAC “Aglona” medmāsa) par ilgstošu un nopelniem bagātu, priekšzīmīgu darbu veselības aprūpes jomā. O.Jemeļjanova par medicīnas māsu strādā jau 41 gadu, ar atsaucību un lielu atbildības sajūtu rupējas pa saviem pacientiem.

Apbalvojums “Gada balva”.

IzglītībāIvetai Soldānei (Aglonas bazilikas Kora skolas skolotāja) par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī. I.Soldāne par pedagogu strādā 27 gadus. Daudzi skolotājas audzēkņi piedalās valsts nozīmes konkursos, ieņem godalgotas vietas. Par sasniegumiem apbalvota ar Preiļu rajona Atzinības rakstu, Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības rakstu.

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpēValentīnai Leontjevai (Grāveru pagasts, audžumāte) par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē. V.Leontjeva kopš 1993.gada savu mīlestību, rūpes un laiku veltījusi 18 audžubērniem.

SportāValentīnai Jankevičai (Šķeltovas pamatskolas sporta skolotāja) par sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu. Aktīvi trenē savus audzēkņus, ieaudzina jauniešiem izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Skolotājas audzēkņi sasnieguši labus rezultātus sporta sacensībās novadā un reģionā.

Sabiedriskajā darbībāIgoram Platonovam (Grāveru pamatskolas vēstures, krievu valodas, ģeogrāfijas skolotājs) par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada popularizēšanā. I.Platonovs popularizējis novada vārdu Latvijā un Krievijā. Iegūta 2.vieta starptautiskā konkursā “HANZA – laika tīkls”, organizējis 1812.gada karavīru pieminekļa uzstādīšanu Grāveros, vairāku mājas lapu redaktors.

Mūsu novada vislielākā bagātība šodien ir cilvēku prāts, cēlums, spēja būt īstiem. Un tieši šie cilvēki ir Aglonas spēks.

Apbalvojumi tiks pasniegti 17.novembrī plkst.14:00 Aglonas KC Latvijas dzimšanas dienas svētku koncertā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv