Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotāji īstenoja četrus projektus konkursa “IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2019″ ietvaros

Aglonas novada dome no 2016. gada ir iesaistījusies Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli” un saskaņā ar apvienības nolikumu, katru gadu rīko mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām.

Konkursa ietvaros pašvaldība piešķir līdzekļus iedzīvotāju projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiek sakārtota, labiekārtota infrastruktūra vai arī tiek veicināti izglītojošie, kultūras un sporta pasākumi Aglonas novadā. 2019. gadā kopumā konkursam tika iesniegti 6 projektu pieteikumi no visiem četriem novada pagastiem – Šķeltovas, Aglonas, Priežmalas un Grāveriem.  Pamatojoties uz projektu konkursa nolikumu, vērtēšanas komisija, izvērtējot visus pieteiktos projektus, apstiprināja četrus projektus. Kopējais piešķirtais finansējums no  pašvaldības budžeta ir 1975,31 EUR.

Iniciatīvas grupa ”Šķeltovas jaunieši” iesniedza projektu „Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).

 

Šķeltovas pagasta centrā ir vairākas atpūtas vietas, bet nebija nevienas atpūtas vietas ar nojumi, kur varētu uzturēties arī lietus laikā vai patverties no tiešiem saules stariem.
Projekta īstenošanas rezultātā tika uzlabota vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, sakārtota sabiedriski pieejama teritorija un labiekārtota atpūtas vieta Šķeltovas pagasta centrā. Praktiski tika izveidota un uzstādīta lapene (nojume), aprīkota ar solāro gaismekli (LED apgaismojums, kas darbojas uz saules baterijām), uzstādīta atkritumu urna un puķu podi.

Biedrības ”Ilzes krasti” projekts „Brīvdabas pasākumu norises vietas izveidošana Priežmalas ciematā” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 475,31).
Projekta mērķis bija izveidot brīvdabas pasākumu norises vietu Priežmalas ciemata centrā, kur pirms 10 gadiem, labiekārtojot nojauktas daudzdzīvokļu mājas vietu, tika iestādīta bērzu birztala. Realizējot projektu, tika iekārtota pasākumu norises vieta ar atpūtas soliņiem, droša ugunskura vieta ar galdu, kur var novietot pasākuma organizēšanai nepieciešamo. Tika uzstādītas atkritumu tvertnes.

 

Izveidotajā atpūtas vietā būs iespēja organizēt masu pasākumus: Līgo, Mārtiņi, Meteņi, Lieldienas, Bērnības svētki u.c., kā arī pagasta iedzīvotāji un ciemiņi tagad varēs karstās vasaras dienās atpūsties koku paēnā, bērzu birztalas ielokā. Izveidotais laukums atrodas ciemata centrā pie galvenā ceļa. Projekta īstenošanas rezultātā tika uzlabots ciemata vizuālais tēls, kā arī radīta iespēja daudzveidīgi pavadīt laiku brīvā dabā.

Biedrības ”Mēs Grāveriem” projekts „Mans sapņu rotaļu laukums” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).
Projekts tika īstenots Grāveru ciemā. Grāveru pagastā dzīvo 393 iedzīvotāji. Līdz šim pagasta bērniem nebija moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs, drošs, videi draudzīgs bērnu rotaļu laukums, pat visvienkāršākās šūpoles. Ciematā nebija vietas, kur bērniem droši un pilnvērtīgi ikdienā pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā.

Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts bērnu rotaļu laukuma aprīkojums, atbilstošs drošības standartiem, kas sastāv no divām šūpolēm, slidkalniņa, divstāvu mājiņas ar jumtu un kāpnītēm. Projekta rezultātā bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku rotaļu laukumā, svaigā gaisā, kas sekmēs bērnu fizisko attīstību, visi laukuma elementi ir piemēroti un droši, bērnu vecumam atbilstoši. Rotaļu laukuma iekārtošana veicinās teritorijas pievilcību iedzīvotāju vidū, jo ir izveidota labiekārtota un droša vide. Veicinās bērnu vispārējo attīstību.

Vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas ”Velomīļi” projekts „Velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu”” (pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00).
VIIG „Velomīļi” darbības mērķis ir veicināt Aglonas novada un Latgales reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitātes un vides uzlabošanu, popularizēt pilsoniskās aktivitātes vietējā sabiedrībā, popularizēt veselīga dzīvesveida ideju, izmantojot velosporta un velotūrisma iespējas Aglonas novadā.

 

Īstenojot projektu, tika veicināta lietderīga un interesanta brīvā laika pavadīšana, popularizējot novada velotūrisma iespējas, iesaistot aktivitātēs vietējos, Latgales reģiona un Latvijas dažāda vecuma un sportiskās sagatavotības dalībniekus. Ģimenēm bija iespēja kopā sportiski aktīvi pavadīt brīvo laiku, piedaloties velosvētku aktivitātēs: veloparādē pa Aglonas ielām, velomaratonā 15 km (tautas klase) un 32 km (meistarklase), kombinētajā stafetē (skriešana, kanoe airēšana, riteņbraukšana), šķēršļu joslā mazajiem riteņbraucējiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja vērot dažādus velosporta novirzienus triāla kluba „Karters” un Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas BMX novirziena audzēkņu izpildījumā. Dalība velosporta svētkos bija bez maksas, līdz ar to šī projekta finansējums tika izmantots velosporta svētku norises nodrošinājuma iegādei (kancelejas preces, medaļas, kausi, trases marķējamais materiāls, veicināšanas balvas un atstarotāji). Visās sportiskajā aktivitātēs piedalījās 200 dalībnieki vecumā no 2 līdz 86 gadiem. Kopumā sacensību dalībnieku, līdzjutēju, pasākuma apmeklētāju, tūristu un citu interesentu skaits sasniedza 400.

Paldies visiem projektu īstenotājiem par iniciatīvu, radošumu, projektu realizēšanai veltīto laiku, paldies iedzīvotājiem par veikto brīvprātīgo darbu un vēlmi uzlabot dzīves vidi Aglonas novadā.

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv