Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotāji īstenos 6 projektus iniciatīvu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – 2020” ietvaros

Aglonas novada dome 2020.gada 30.aprīlī izsludināja projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli – 2020”. Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Aglonas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Projekti tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Kopumā konkursā tika iesniegti 7 projekti. Trīs projektus iesniedza biedrības un četrus – iedzīvotāju grupas. Izvērtējot projektus pēc administratīvajiem kritērijiem, viens projekts neatbilda konkursa tematiskajiem virzieniem. Konkursa vērtēšanas komisija iepazinās ar pārējiem 6 projektu pieteikumiem, izvērtēja projektu aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievērsa projekta ilgtspējai un tam, cik daudz katrā projektā plānota iedzīvotāju privātā iniciatīva iesaistoties brīvprātīgajā darbā un atbildība par savu dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu.
Izvērtējot pēc kvalitatīvajiem un finanšu kritērijiem, saskaņā ar konkursa nolikumu, finansējums tika piešķirts sekojošiem projektiem:

  1. Iniciatīvas grupas “Pastaiga dabā” projektam ”Dabas takas izveidošana Šķeltovā”, finansējums – 500.00 EUR;
  2. Biedrības “Spēkavots” projektam “Sporta laukuma labiekārtošana”, finansējums – 500.00 EUR;
  3. Biedrības “Ilzes krasti” projektam “Nākat šurp, Jāņa bērni, nāciet lieli, nāciet mazi”, finansējums – 500.00EUR;
  4. Biedrības “Mēs Grāveriem” projektam “Atpūta dvēselei Grāveros”, finansējums – 500.00 EUR;
  5. Iniciatīvas grupas ”Ģimenei ir spēks” projektam ”Atpūtas vietas labiekārtošana Aglonas ciemā”, finansējums – 500.00 EUR;
  6. Iniciatīvas grupas “Jaunaglonieši” projektam “Jaunaglonas pagalmiņš”, finansējums – 500.00 EUR.

Šī gada 8. jūnijā visi pretendenti noslēdza līgumus ar Aglonas novada domi par finansējuma saņemšanu. Projekti jāīsteno līdz 2020. gada 30. septembrim.
Paldies visiem, kas piedalījās konkursā ar savām idejām, priekšā darbīga vasara, veiksmi projektu īstenošanā un gaidīsim īstenoto projektu rezultātus! Lai darbojoties rodas ierosmes jauniem projektiem!

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, projektu vadītāja vita.rivare@aglona.lv.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv