Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotāji projekta ietvaros iesaistās veselīgās aktivitātēs

Aglonas novada dome īsteno projektu Aglonas novada iedzīvotājiem par iespējām iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.


Projekts 9.2.4.2./16/I/002″Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”  ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.

2018. gada turpinās iesāktās aktivitātes – Sporta diena Aglonas novada izglītības iestādēs, tai skaitā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē, sporta svētki “Ar veļiku pa Agluynu”. Aglonas novada seniori, šī gada jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Lietuvu. 2018. gada augustā projekta ietvaros organizētas kampaņas “Rūpējies par savu veselību!”, kur medicīnas darbinieki sniedza informāciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, tika mērīts asinsspiediens, pulss, noteikts glikozes un holesterīna līmenis. Lielu interesi izraisīja arī interaktīvie semināri “Celies , kusties dzīvo! , kur klātesošie tika informēti par sirds- asinsvadu slimību profilaksi un fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā. Noderīgas atziņas un padomus saņēma vecāki un skolotāji tiekoties ar psihologiem semināros Aglonas un Priežmalas skolās.

2017. gadā uzsākti vairāki nodarbību cikli, kas turpinājās arī 2018. gadā – nodarbības ritmiskajās dejās, vingrošanas nodarbības 1.-6. klasēm un pirmsskolas izglītības iestādē, izglītojošas nodarbības 1.-4. klasēm “Veselīga uztura skola”, peldēšanas nodarbības 7.-9.klasēm.

2018. gadā uzsāktas nūjošanas nodarbības, kas notiek Aglonas nūjošanas un slēpošanas trasē k no 18.00- 19.00 katru otrdienu un ceturtdienu, kuras vada Feoktists Pušņakovs. Aicinām ikvienu pievienoties nodarbībām.

02. septembrī notiks interesanta tikšanas viesu namā “Krastmalas” ar ārsti Ināru Janičenoku un sporta treneri Elmāru Priedi, kas informēs iedzīvotājus par fiziskām aktivitātēm un ārstniecisko vingrošanu.

Projekta ietvaros tiek izmantotas dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī sportošanas inventārs – bumbas, paklājiņi, nūjas, u.c.

Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.12.2019.

Projekta kopējās izmaksas- 50296.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv, izvietoti plakāti projekta norises vietās. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv