Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotājiem ir iespēja veikt savu radīto atkritumu šķirošanu

Saturs atjaunots: 21.04.2015.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” informē Aglonas novada iedzīvotājus par iespēju veikt sadzīves atkritumu šķirošanu.

Kā pareizi šķirot:

Otrreiz pārstrādājamos atkritumus izmetiet tam paredzētajos konteineros sekojoši:

1. Zilais konteiners – papīrs, kartons un citi papīra izstrādājumi.

2. Zaļais konteiners – stikls un stikla izstrādājumi.

3. Dzeltenais konteiners – plastmasas pudeles, polietilēns, metāla bundžas un citi metāla izstrādājumi.

Dalīto sadzīves atkritumu konteineru atrašanās vietas:

AGLONA Somersetas ielā 37 (aiz Aglonas autoostas)

JAUNAGLONA Rušonas ielā 9 (pie Viduslatgales profesionālās vidusskolas)

KASTUĻINA Ilzas iela 19, Priežmale (pie Kastuļinas pagasta pārvaldes)

GRĀVERI Ezeru ielā 33, Grāveru ciemā

ŠĶELTOVA  Skola ielā 7, Šķeltovas ciemā

Pārējo sadzīves atkritumu izvešanu AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”  veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem piektdienās no plkst. 7:00-22:00.

Avots: AS “Daugavpils specializētais transporta uzņēmums”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv