Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotāju godināšana valsts svētkos

Kad manas dzimtenes dārzos, caur sniegu miķelīši zied,
stāv mana tēvzeme vārtos, caur kuriem uz ziemu iet.
Kad manas dzimtenes laukos vējš valsi sniegotu dej,
Un slaidos karogu mastos sārtbaltas liesmas jau skrej,
Ir atkal novembra vidus un laiku pieminam mēs,
kad cauri tumsai pret rītu,
Bij piedzimt Latvijai lemts.

18. novembrī Aglonas novada Kultūras centrā norisinājās LR Proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums „Spēka vārdi Latvijai”. Novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe atklāja svinīgo pasākumu, apsveicot novada iedzīvotājus mūsu valsts dzimšanas dienā. Šis pasākums ir īpaši gaidīts, jo valsts svētkos mēs godinām novada iedzīvotājus, kas čakli un godprātīgi strādā dažādās sfērās, atbildīgi veic darba pienākumus, ir atsaucīgi un brīvprātīgi piedalās novada sabiedriskajā dzīvē. Katru rudeni iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt kandidātus Aglonas novada apbalvojumu saņemšanai. Šo iespēju izmantoja daudzi nevienaldzīgie iedzīvotāji, kuri prata saskatīt savos līdzcilvēkos, vienkāršos darba darītājos atbildību, darba veikumu un nozīmību. Tie ir cilvēki, kuri uzklausa, uzmundrina, palīdz, kas veido mūsu valsti, un bez kuriem nav iedomājama arī Aglonas novada turpmākā attīstība. Visi viņi pelnījuši mūsu uzmundrinājumu un atzinību, tāpēc novada dome pasniedz apbalvojumus tiem novada iedzīvotājiem, kuri ar teicamu darbu un sabiedrisku aktivitāti spodrina mūsu novada slavu.

Vija Kovaļkova saņēma Aglonas novada domes apbalvojumu nominācijā “Izglītība” . Vija Kovaļkova par pedagogu Aglonas vidusskolā strādā jau 14 gadus. Savas zināšanas, prasmes, radošumu un pieredzi velta jaunās paaudzes izaugsmei un pilnveidošanai. Šajā procesā aktīvi iesaista arī vecākus. Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus dažādos inovatīvos valsts mēroga konkursos.

 Ļena Afanasjeva  sanēma Aglonas novada domes apbalvojumu nominācijā “Kultūra”.

Ļena Afanasjeva Šķeltovas bibliotēkā strādā jau 7 gadus, pirms tam 28 gadus aizvadījusi strādājot tautas namā. Sevi ir pierādījusi kā aktīvu un radošu personību organizējot pasākumus, radošās darbnīcas, izstādes, lasīšanas stundas bērniem, zīmējumu konkursus. Pateicoties savai iniciatīvai 19 gadus vada vokālo ansambli “Zvonnica”, kura vārds ir izskanējis ne tikai savā novadā, bet arī ārpus tā. Katru gadu organizē “Zvonnicas” un viņu draugu koncertu, kas pulcē kolektīvus no vairākiem novadiem. Pati arī komponē mūziku un sacer dziesmu tekstus.

Ingūna Barkeviča saņēma Aglonas novada domes apbalvojumu  nominācijā “Sports”.

Pateicoties Ingūnas Barkevičas iniciatīvai un uzņēmībai, jau 9 gadus tiek veiksmīgi organizētas  velosacensības “Ar veļiku pa Aglyunu”, kā arī tiek piesaistīti līdzekļi. No 2016. gada tika uzsākta tradīcija velo orientēšanās sacensībām “Aglyunas skoti”. Sporta aktivitātēs tiek iesaistīti Aglonas novada un Latvijas iedzīvotāji no 3 gadu vecumam līdz sirmam vecumam. Par godprātīgu, ilggadēju, aktīvu darbību sportiska un veselīga dzīves veida veicināšanu un popularizēšanu Aglonas novadā. Par sporta infrastruktūras attīstīšanu Aglonā, Aglonas novada popularizēšanu Latvijas mērogā un ārpus tās.

Marija Fedotova saņēma Aglonas novada domes apbalvojumu nominācijā “Tautsaimniecība”.

Marija Fedotova par lauksaimniecības konsultanti strādā  no 2013. gada. Atbildīgi un apzinīgi veic savus darba pienākumus, kā arī palīdz pagasta iedzīvotājiem pieteikties platību maksājumiem, kas jāveic elektroniski, tādēļ daudziem sagādā grūtības, palīdz noformēt subsīdijas, iesniegt gada ienākumu deklarācijas, sagatavot ceturkšņu un gada atskaites, pasūta krotālijas un veic daudz  citu darbu. Marija ar visu tiek galā, jo pati vienmēr pilnveidojas, seko likumu izmaiņām un jauninājumiem, piedalās dažādos semināros un lekcijās. Marija lauksaimniecības darbu pārzina ne tikai teorijā, bet arī praksē, jo kopā ar dzīvesbiedru nodarbojas ar piena lopkopību. Viņa ir neaizstājams palīgs pagasta lauksaimniekiem.

Tatjana Levkova saņēma Aglonas novada domes apbalvojumu nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”.

Tatjana Levkova strādā veselības aprūpes jomā 35 gadus. Strādājot tik ilgus gadus ne mazums ir ieguldīts iedzīvotāju veselības labklājības nodrošināšanā. Tatjana rūpējas par to, lai ikkatrs, kurš pie viņas griežas, rastu atbildi uz saviem jautājumiem. Darbs feldšeru vecmāšu punktā Tatjanai ir kā neatņemama dzīves sastāvdaļa, bet rūpes par iedzīvotāju veselību – tā jau ir ikdienas nepieciešamība.

Viktors Mjaļiks saņēma Aglonas novada domes apbalvojumu nominācijā “Sabiedriskā darbība”.

Viktors Mjaļiks ir Grāveru pareizticīgās baznīcas priesteris. Viņš kalpo baznīcai no bērnu gadiem. Viktora sapnis bija palīdzēt visiem cilvēkiem. Sapņi piepildījās. 2009. gadā viņš absolvēja Garīgo semināru un kļuva par priesteri. 2010. gadā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Viktoru Mjaļiku iesvētīja Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Viktors sāka palīdzēt cilvēkiem kā garīdznieks. Grāveru Erceņģeļa baznīcā viņš kalpo kopš 2011. gada. 2015. gadā apbalvots ar augstu baznīcas apbalvojumu – Virsgana svētības rakstu. No 2016. gada vietējā baznīcā darbojas kristīgā skola, ko organizēja un vada pats priesteris. Viņš māca bērniem Dieva likumus un māca citus būt par garīgiem un dvēselē bagātiem cilvēkiem.

Lilita Valaine saņēma Aglonas novada domes apbalvojumu “Aglonas novada Gada cilvēks”.

Jau vairāk nekā 20 gadus Lilita Valaine māca mīlēt mūziku un dziesmu mūsu novada skolēniem. Ļoti atsaucīga un iejūtīga kolēģe, kura vienmēr gatava palīdzēt, uzklausīt, dot padomu. Visa Aglonas vidusskolas skanošā dzīve ir Lilitas pārziņā – tie ir gan 1.-4. klašu koris, vidusskolēnu jauktais ansamblis, popgrupa, pamatskolas meiteņu ansamblis un kur nu vēl pasākumu “ietērpšana” dziesmā. Tie ir gan izlaidumi, kuros skolēni vienmēr dzied, gan skolotāju dienas svinēšana, 18.novembra un Ziemassvētku pasākumi, tos visus pat nevar saskaitīt. Katru gadu kāda dziesma tiek iemācīta arī skolotāju kolektīvam. Bet galvenais lepnums ir Lilitas vadītā folkloras kopa “Žibacteņa”, kura dibināta 2013. gada rudenī. “Žibacteņa” sagaida visus skolas viesus, priecē mūs pašus visos gadskārtu svētkos skolā, novada pasākumos un nes Aglonas vārdu visā Latvijā, piemēram, muzicējot Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā. Nekad Lilitai netrūkst enerģijas un optimisma. Viņa pati arī dzied, spēlē klavieres, akordeonu, māca spēlēt blokflautu. Lilita saviem audzēkņiem māca iemīlēt un izzināt Latgales kultūras mantojumu. Ar savu personību spēj iekustināt un aizraut jauniešus.

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” piešķīra mācību stipendijas mūzikā 2016.-2017. m.g. mūsu novada skolniecēm Kristīnei Kovaļkovai, Meldrai Kirsanovai un Elmīrai Botorei Tumovai, kuras saņēma apliecinājumus šajos skaistajos svētkos. Svinīgā pasākuma vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne bija sagatavojusi aizkustinošu pārsteigumu – video interviju ar Aglonas novada Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, kuri dalījās ar savām pārdomām par mūsu dzimteni, par valsts svētkiem un par to, kas viņiem ir Latvija.

Koncerta programmā izskanēja patriotiskas dziesmas Aglonas bazilikas kora ASSUMPTA vīru grupas izpildījumā (vadītāja Ieva Lazdāne), rīdzinieks  Pēteris Paulicāns – ģitārists – virtuozi izpildīja divus skaņdarbus, iepriecināja skatītājus arī Riebiņu novada tautu deju kolektīva “Strūga”  un Jēkabpils muzikālās  apvienības “Muskatrieksts”  uzstāšanās, īpaši skaļus aplausus nopelnīja folkloras kopas “Žibacteņa” meitenes Sintija un Kristiāna. Paldies Aglonas Kultūras centra vadītājai Guntai Gulbei-Kalvānei par svētku pasākuma muzikālo noformējumu un īpašo gaisotni. FOTOGALERIJA.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv