Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada iedzīvotāju ievērībai

 No  1. augusta  tiks mainīti ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Aglonas novadā saskaņa ar 2014. gada 27. jūnija Aglonas novada domes sēdes lēmumu Protokols Nr. 13, 21.§ “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem”. Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgti līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu (ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmas izmantošana),  līdz 2014.gada 1.augustam ir jānoslēdz jauni līgumi ar Aglonas novada domi.

Pakalpojumu nosaukums Euro ar PVN 21%
Ūdensapgādes pakalpojums ar skaitītājiem 1,24 -  par 1 m3
Kanalizācijas pakalpojums ar skaitītājiem 1,29
Ūdensapgādes  pakalpojumi  daudzdzīvokļu mājās (bez skaitītāja) 7,44  – no 1 iedzīvotāja
Kanalizācijas pakalpojumi  daudzdzīvokļu mājās (bez skaitītājiem) 6,19 -  no 1 iedzīvotāja
Ūdensapgādes  pakalpojumi privātmājās (bez skaitītāja) 7,44 -  no 1 iedzīvotāja
Kanalizācijas pakalpojumi  privātmājās (bez skaitītājiem) 6,19 -  no 1 iedzīvotāja
Ūdensapgādes pakalpojumi 1,86 – 1 liellopam

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv