Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 2013.-2037. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noslēgusies

Saturs atjaunots: 9.09.2013.

Aglonas novada 2013. gada 30. jūlija domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 14. §12.2 „Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai. Ar Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1. redakciju varēja iepazīties mājas lapā www.aglona.lv laika posmā no šī gada 1. augusta līdz 29. augustam.

Sabiedriskās apspriedes laikā tika rīkotas sanāksmes ar Aglonas novada iedzīvotājiem katrā pagasta pārvaldē un Aglonā. Aktīvākie iedzīvotāji izrādījās Kastuļinas pagastā un Aglonā, kur notika plašākas diskusijas, iedzīvotāji izteica savu viedokli par Aglonas nākotni, attīstību un augšupeju, vīziju un mērķiem. Katrā pagasta pārvaldē SIA „Civitta Latvija” pārstāvis Imants Breidaks iedzīvotājus iepazīstināja ar stratēģijas izstrādes gaitu, prezentējot Aglonas novadu 2037.gadā kā garīgi bagātas un saimnieciski aktīvas, saliedētas, latgaliskas lauku kopienas centru, izklāstot novada ekonomisko specializāciju.

Šīs stratēģijas pamatmērķis ir uzlabot dzīvi gan esošajai, gan arī nākamajām paaudzēm. Stratēģija definē Aglonas baziliku kā reģionālā mēroga reliģisko centru.

Preses relīze

Fotoieskats

Informāciju sagatavoja un iesniedza:

Zane Ločmele

Aglonas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

T: 65324573

e-pasts: zane.locmele@aglona.lv