Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada interešu izglītības I ceturkšņa pasākumi

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā „Strops” 2014. gada janvārī, februārī un martā novada interešu izglītības plānotie pasākumi:

Pasākums

Datums

Laiks

Atbildīgais

JANVĀRIS

Anekdošu konkurss „Anekdošu virpulis 2014”

2014.gada 9.janvāris

11:00

L.Kaļāne
Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „Lidice 2014”

16.12.13. – 17.01.2014.

L.Kaļāne

FEBRUĀRIS

Mīlas dzejas un mīlas dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es tajā”

2014.gada 12.februāris

11:00

L.Kaļāne
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014”

2014.gada 19.februāris

11:00

L.Kaļāne
Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

2014.gada 25.februāris

11:00

L.Kaļāne
Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”

2014.gada 27.februāris

11:00

L.Kaļāne

MARTS

Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”

2014.gada 13.marts

11:00

L.Kaļāne
Vizuālās un vizuāli plastiskas mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”

2014.gada

10. – 28.martam

L.Kaļāne

 

Aglonas novada Izglītības darba speciāliste interešu izglītības jomā Lolita Kaļāne