Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadā īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Laika posmā no 01.04.2011. līdz 30.03.2012. projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts un nodrošināta alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamība Aglonas novada pensijas vecuma cilvēkiem, īpaši vientuļajiem, personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem, veicinot sociālo un funkcionālo prasmju apguvi un integrāciju sabiedrībā. Projekta īstenošanas gaitā izveidota mobilā grupa, kas nodrošināta ar autotransportu un visā novada teritorijā veic alternatīvo pakalpojumu – aprūpe mājās, uzsver projekta vadītāja Silvija Kotāne.

Mobilās grupas komandā ietilpst – sociālais darbinieks, aprūpētājs, psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits un medmāsa. Izvērtējot individuālās vajadzības, speciālisti personas dzīvesvietā nodrošina:

 • personas pamatvajadzību apmierināšanu,
 • palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ;
 • aprūpējamās personas personisko aprūpi un ikdienas darbu veikšanu;
 • aprūpes pakalpojuma pēctecības ievērošanu (sagatavojot institucionālajai aprūpei vai aprūpei pēc ārstēšanās slimnīcā);
 • personu funkcionālo spēju ierobežojumu mazināšanu.

Par projekta īstenošanas iespējām konkrētām personām, aicinām interesēties Aglonas novada Sociālajā dienestā, kā arī novada pārvaldēs.

Otrs projekta darbības virziens – bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, (cietuši no vardarbības, bērni ar funkcionāliem traucējumiem). Bērnu sociālā atbalsta centrā „Somerseta” (BSAC) Jaunciema ielā 35, Aglonā, veikts telpu remonts 154m² platībā (4 telpas ar gultas vietām, nodarbību un atpūtas telpas). Telpas aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm bērnu sadzīvei, datoru ar interneta pieslēgumu, TV, dekoderu. Piesaistīti speciālisti un darbinieki, kuri atbilstoši apmācīti. Bērnu sociālā atbalsta centrā var tikt nodrošināta 10 bez vecāku gādības palikušajiem bērniem diennakts uzturēšanās, ēdināšana 4 reizes dienā, sociālo un pašaprūpes iemaņu apguve un prasmju attīstīšana.

Bērnu sociālā atbalsta centrā aprūpi var saņemt arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Atbalstot tās ģimenes, kuras pašas vēlas uzturēt un aprūpēt šādas personas, BSAC ir iespēja bērnam kādu laiku dienā uzturēties speciālistu aprūpē, saņemot atbilstošu medicīnisko aprūpi, siltu ēdienu un nodarboties funkcionālo speciālistu – ergoterapeita, fizioterapeita – uzraudzībā.

Sociālo darbinieku ikdiena saistīta ar pastiprinātu emocionālo un psiholoģisko spriedzi, tādēļ projekta ietvaros Sociāla dienesta darbiniekiem un speciālistiem notikušas apmācības un tiek organizētas regulāras supervīzijas, lai analizētu ikdienas darbu, rastu problēmsituāciju risinājumus un pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projekta kopējās izmaksas Ls 99999,01 – ESF 100% finansējums.

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma prioritātes nr.1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana” pasākuma nr. 1.4.1. „Sociālā iekļaušana” aktivitātes nr. 1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātē nr.1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” līguma Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066.

2 Komentāru

 1. ES fondi saka:

  Interesanti!
  Autor! Pastāstiet vairāk sabiedrībai.
  Par komandas locekļiem detalizētāk, par darba grafiku, apmeklētajiem pagastiem, statistiku, tendences.
  Projekta atskaišu veida atrakstīšanos varat ielikt projekta mapēs, šeit, lūdzam, publicēt cilvēkiem domātus tekstus.
  Iedzīvotāji grib zināt – kas un kā strādā novadā, jo tur aiziet nodokļi.

  Ūdeni lejat Krāslavā, kad Daugavā zems ūdens līmenis, lai valstij top elektrība.
  Mēs zinām, ka
  “Sociālo darbinieku ikdiena saistīta ar pastiprinātu emocionālo un psiholoģisko spriedzi, tādēļ projekta ietvaros Sociāla dienesta darbiniekiem un speciālistiem notikušas apmācības un tiek organizētas regulāras supervīzijas, lai analizētu ikdienas darbu, rastu problēmsituāciju risinājumus un pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.”

  Pastāstiet sīkāk – par spriedzi, ikdienu, foto ielieciet, autoru šim “gara darbam” norādiet.
  Rakstiet par uzvārdiem, kas ko supervizē, kas ko vizina.

  Citādi, šis raksts vairāk atgādina tekstu, kas, saskaņā ar jebkura normāla ES finansēta projekta vizuālās identitates vadlīnijām, ir jāgatavo projekta komandai – tas parasti ietilpst viņu projekta darbā.

 2. Silvija saka:

  Kritiku pieņemu, labosimies! Paldies par interesi!
  Te būs maza daļa no stāsta – par ikdienu….
  The Power of Words
  http://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU&feature=player_embedded