Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadā īstenos iedzīvotāju iniciatīvu projektus “Sabiedrība ar dvēseli”


Aglonas novada domes deputāti 2019.gada 30.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu izsludināt mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām ”Sabiedrība ar dvēseli” un apstiprināja konkursa nolikumu.
Kopumā konkursā tika iesniegti 6 projekti. Trīs projektus iesniedza biedrības un trīs- iedzīvotāju grupas. Konkursa vērtēšanas komisija iepazinās ar projektu pieteikumiem, izvērtēja projektu aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievērsa projekta ilgtspējai un tam, cik daudz katrā projektā parādās iedzīvotāju privātā iniciatīva iesaistoties brīvprātīgajā darbā un atbildība par savu dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu.

Izvērtējot pēc kvalitatīvajiem un finanšu kritērijiem, saskaņā ar konkursa nolikumu, finansējums tiek piešķirts sekojošiem projektiem:
1. Iniciatīvas grupa “Velomīļi”, projekts “Velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglynu””, finansējums – 500.00EUR, iegūts 241punkts;
2. Iniciatīvas grupa “Šķeltovas jaunieši”, projekts “Atpūtas vietas izveidošana Šķeltovas pagasta centrā”, finansējums – 500.00EUR, iegūti 235 punkti;
3. Biedrība “Ilzes krasti”, projekts “Brīvdabas pasākumu norises vietas izveidošana Priežmalas ciematā”, finansējums – 475.31EUR, iegūti 232 punkti;
4. Biedrība “Mēs Grāveriem”, projekts “Mans sapņu rotaļu laukums”, finansējums – 500.00 EUR, iegūti 192 punkti.

Visi pretendenti ir noslēguši līgumus ar Aglonas novada pašvaldību par finansējuma saņemšanu un projekta aktivitāšu realizēšanu. Projekti jāīsteno līdz 2019.gada 30.septembrim. Veiksmi projektu īstenošanā un gaidīsim īstenoto projektu rezultātus!

Paldies visiem, kas piedalījās konkursā, lai rodas jaunas idejas!

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, projektu vadītāja
vita.rivare@aglona.lv.