Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Izglītības iestādes 2015./2016.mācību gadā

Pārskats par Aglonas novada izglītības iestāžu mācību programmām, sadalījums pa mācību klasēm, kopīgais izglītojamo skaits uz 2015. gada 1. septembri.

Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 66 bērni: līdz 5. gadu vecumam 37 bērni, 5. gadi un vairāk -29 bērni.

Profesionālās ievirzes izglītības iestāde - Aglonas bazilikas Kora skola, kur  mācās 55 audzēkņi.

Aglonas Katoļu ģimnāzijā  mācās 11 skolēni.

Kā aizvadīts pagājušais mācību gads. Noslēdzot 2014./2015. mācību gadu, Aglonas novadā vispārējās izglītības iestādes pabeidza –        47   absolventi, no tiem pamatizglītību ieguva -32  skolēni, bet vispārējo vidējo izglītību – 15 skolēni.

Aglonas novadā darbojas divas interešu izglītības iestādes: Aglonas BJBLPC “Strops” un Aglonas novada Sporta centrs.

Saskaņā ar Aglonas novada domes nolikumu “Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru prēmēšanu” 2014./2015. mācību gadā par sasniegumiem konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un skatēs novada skolēniem tika izmaksātas naudas balvas 2410 EUR apmērā un skolotājiem par sagatavošanu 2240 EUR apmērā.  Aglonas novada pašvaldība izmaksājusi pagājušajā mācību gadā stipendijas vidusskolas posma audzēkņiem (10. – 12.klašu izglītojamajiem ja iepriekšējā semestra vērtējums  nevienā priekšmetā nav zemāks par sešām ballēm un vidējā atzīme semestrī nav zemāka par 7 ballēm) par kopējo summu 1835,25 EUR.
Novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības skolās ir nodrošinātas brīvpusdienas  līdz pat 12.klasei. Lai skolēni laicīgi nokļūtu uz nodarbībām tika izstrādāti un apstiprināti skolēnu pārvadājumu  maršrutu grafiki.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv