Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestādes iesaistās karjeras attīstības projektā „Ieguldījums tavā nākotnē”

Saturs atjaunots: 11.08.2017.

Šī mācību gada otrajā pusgadā piecas Aglonas novada izglītības iestādes – Aglonas vidusskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskolas un Aglonas internātvidusskola ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, uzsāka dalību karjeras attīstības atbalsta projektā.


Aprīlī tika apstiprināts Aglonas novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns “Eiropas Savienības fondu darbības programmas  ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  projekta  ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Novada skolu izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt TehnoBusu Latvija, kas divas dienas viesojās Aglonā, lai skolēni tiktu informēti par profesionālās orientācijas un izglītības veicināšanas iespējām mašīnbūvē un metālapstrādē.

Novada izglītības iestāžu 8.-12. klašu skolēni izmantoja iespēju apmeklēt starptautisko izglītības izstādi „Skola 2017” Ķīpsalā.

Maijā un jūnijā tika organizēti vairāki ESF finansiāli atbalstīti pasākumi visu Aglonas novada projektā iesaistīto skolu 1. – 12. klašu skolēniem.

Skolēni zinātņu dienas pasākumu ietvaros tika aicināti iepazīties ar ķīmiķu un fiziķu profesijas pārstāvjiem. Skatīties eksperimentus un eksperimentēt kopā ar Daugavpils zinātkāres centra pārstāvjiem pasākumā “Izzini, pēti, eksperimentē”. Divu dienu dienas nometnes “Profesiju virpulis” pasākumu “Ražots Latvijā” ietvaros projektā iesaistīto skolu izglītojamajiem tika piedāvāts iepazīties ar maizes ceptuvē nodarbināto profesiju daudzveidību; iepazīties ar keramiķa profesiju; doties ekskursijā, lai iepazītos ar šūšanas fabrikā un zemnieku saimniecībā nodarbināto profesiju dažādību; kā arī piedalīties kopā ar vecākiem divu dienu seminārā – praktiskajās nodarbībās „Es pats esmu sava dzīves mērķa noteicējs.”

      

 

 

Informāciju iesniedza:  Ināra Ukina, Aglonas novada pedagogs karjeras konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka