Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestādes uzsākušas 2019./2020. mācību gadu

Ar svinīgiem svētku pasākumiem novada mācību iestādēs sācies 2019./2020. mācību gads, kas atnesis  lielas pārmaiņas.

Diemžēl statistika liecina, ka ne tikai Latvijā visumā, bet arī mūsu novadā iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Skolu reforma ir skārusi skolas ar nepietiekamu skolēnu skaitu visā Latvijā. Lai saskaņoti attīstīt izglītības iestāžu tīklu Aglonas novadā, lai nākotnē varētu koordinēti un efektīvi izmantot cilvēkresursus, materiālos un finanšu resursus, pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi un nodrošināt kvalitatīvus izglītības pakalpojumus visiem izglītojamiem, tika izstrādāta un domes apstiprināta Aglonas novada izglītības attīstības koncepcija 2017. -2023. gadam.

Reorganizācija  Aglonas novadā sākās 2018. gadā, kad dome pieņēma lēmumu slēgt Aglonas internātvidusskolu. Tā kā Aglonas novada Šķeltovas pamatskolā un Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā skolēnu skaits bija ļoti mazs, attiecīgi 19 un 26 skolēni,  tad 2018./2019. mācību gada beigās arī šīs skolas tika slēgtas. Pirms jaunā mācību gada sākuma Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas telpās tika veikts kosmētiskais remonts. Aglonas vidusskolas internāta ēkai nepieciešams remonts, tāpēc tagad internāts ir iekārtots ēkā Somersētas ielā 35, Aglonā.  Istabiņās ir nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts. Turpinās darbs pie sanitārā mezgla ierīkošanas: tiek uzstādīta jauna dušas kabīne, tualete. Vēl tiks iekārtota arī virtuves telpa. Internātā  šobrīd dzīvo 12 bērni.

Statistika
2019./2020. mācību gadu novadā uzsāk kopumā 312 skolēni (dati uz 10.09.2019.). No tiem mācības pirmsskolas grupiņās uzsāka  97 bērni, 1. klasēs – 19 skolēni. Novadā kopumā strādā 85 pedagogi, 41 tehniskais darbinieks.

Skolēnu sadalījums pa klasēm

Pirmsskolas grupiņas
Aglonas PII -73 (bērnu skaits līdz 5 g.-43, bērnu skaits 5 g. un vairāk – 30).
Priežmalas pamatskola- 24 (bērnu skaits līdz 5 g.-12, bērnu skaits 5 g. un vairāk – 12).
Kopā 97 bērni.

Pedagogu sadalījums pa skolām
Aglonas vidusskola – 31, Priežmalas pamatskola- 16, Aglonas PII – 10, Aglonas bazilikas Kora skola – 10, Aglonas Katoļu ģimnāzija – 18. Kopā 85 pedagogi.
Lai  visiem veiksmīgs un panākumiem pilns šis mācību gads!

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv