Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestādes veiksmīgi turpina darbību karjeras attīstības projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Noslēdzies otrais mācību gads, kad piecas Aglonas novada izglītības iestādes – Aglonas  vidusskola,  Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola un Aglonas internātvidusskola, ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, turpina dalību karjeras attīstības atbalsta projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Nr.8.3.5.0/16/I/001.

2017./2018.  mācību gada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā  tika apstiprināti un novadīti 26 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta  ietvaros finansēti pasākumi.

Novada skolu 1. -12. klašu izglītojamajiem bija iespēja doties ekskursijās un apmeklēt gan zemnieku saimniecības, gan uzņēmumus, gan individuālā darba veicējus, gan tūrisma mītnes, kur iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas iepazīstināja izglītojamos ar mākslinieka, muzeja darbinieka, gida, tramvaju vadītāja, zirgkopja, eļļas ražotāja, zivkopja, audēja, šuvēja, loģistikas speciālista, pārtikas tehnologa, mehatroniķa un vēl citām dažādām  profesijām.
Novada izglītības iestāžu 7.-12. klašu skolēni izmantoja iespēju apmeklēt starptautisko izglītības izstādi „Skola 2018” Ķīpsalā.
Tika organizētas vairākas ESF finansiāli atbalstītas tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kuru laikā izglītojamajiem bija iespēja apzināt savas spējas un talantus, veikt pašizpēti.
Notika vairākas saistošas, praktiskām zināšanām piesātinātas lekcijas – sarunu darbnīcas par lēmumu pieņemšanu un karjeras iespējām, kuru laikā jauniešiem tika sniegtas zināšanas un prasmes, kas palīdz izprast un risināt dažādus saskarsmes, izaugsmes un konflikta risināšanas jautājumus.
Pieredzējuši speciālisti seminārnodarbību laikā iepazīstināja projektā iesaistīto skolu skolēnus par iespējām dibināt savu uzņēmumu un veiksmīgi darboties tajā.

Paldies visu projektā iesaistīto skolu direktoriem, skolotājiem un skolēniem par izrādīto interesi un sadarbību, piedaloties projekta aktivitātēs.
Vēlos pateikt arī lielu paldies Aglonas novada domei par atbalstu transporta jautājumos, jo transporta izdevumi uz pasākumu norises vietu tika segti no Aglonas novada budžeta.
Novēlu mums visiem un katram – lai raiba, saulaina, piedzīvojumiem, mīlestības un vitamīniem bagāta vasara! Sauļojieties, peldieties un baudiet savu vasaru! Pavadiet vasaru ar saviem mīļajiem, lai atkal, pienākot septembrim, mēs varētu droši teikt – šī bija patiesi burvīga vasara!

Uz sadarbību nākamajā mācību gadā!

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas novada pedagogs karjeras konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv