Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada izglītības iestāžu skolēnu darbus izvirza uz konkursu-izstādi “Lidice 2018″ Rīgā

No 2018. gada 10. janvāra līdz 17. janvārim Aglonas BJBLPC „Strops” apskatāma Aglonas novada izglītības iestāžu skolēnu darbu izstāde, 46. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa-izstādes „Lidice 2018” ietvaros.


UNESCO 2018.- 2028. gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tāpēc 46. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2018” veltīta tēmai “Ūdens”, konkursa dalībnieki zīmēja, veidoja darbus par ūdens tematiku: ūdens – dzīvības avots, ūdens kā dabas elements un tā dažādās formas, ūdens dabā, pilsētā un mājās, ūdens dziedināšanu un izklaide, ūdens pasakās un mitoloģijā u.c. Konkursā piedalījās skolēni no visām Aglonas novada izglītības iestādēm. Kopā tika iesniegti un bija apskatāmi 45 darbi.

Skolēnu darbus vērtēja Valdis Tumovs, Ingrīda Tumova un Rušonas pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Iveta Casno. 2. kārtai, kura notiks Rīgā Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”, tika izvirzīti 18 darbi: Aglonas vidusskolas skolnieku Lāsmas Repeļes darbs (skolotāja Vija Kovaļkova), Līgas Lauskas un Laura Lauska darbi (skolotāja Olga Lauska), Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu Nikolas Krasovskas darbs (skolotāja Ligita Kokoriša), Karīnas Krasovskas un Markusa Samoilova darbi (skolotāja Olga Lauska), Aleksandras Jokstes un Katrīnas Mitrofanovas darbs (skolotāja Maruta Lukaševiča), Priežmalas pamatskolas skolnieku Amandas Reščenko, Normunda Murāna, Jūlijas Murānes un floristikas pulciņa darbi (skolotāja Anita Reščenko), Aglonas internātvidusskolas skolēnu Kerijas Keitas Kampānes, Anitas Sadovskas un Daces Daukštes darbi (skolotāja Valentīna Kočkere), Aglonas katoļu ģimnāzijas skolnieka Alberta Stremjanova darbs (skolotāja Anita Muižniece), Katrīnas Rudzītes darbs (skolotāja Valentīna Kočkere), Šķeltovas pamatskolas skolnieces Ligitas Kraupšas darbs (skolotāja Valentīna Kočkere), Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas skolnieces Renātes Islamgarajevas darbs (skolotāja Nonna Jakovļeva).

Konkurss- izstāde “Lidice 2018” notiks no 2018. gada 6. februāra līdz 21. februārim Rīgas domē, Rātslaukuma 1. Izstādē tiks izstādīti tikai Rīgas žūrijas izvirzītie darbi.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC”Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv