Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada jaunās domes pirmā sēde notiks š.g. 20. jūnijā

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 19. pantu un 20. pantu, Aglonas novada jaunās domes sēde tiek sasaukta 2017. gada 20. jūnijā plkst. 10:00 domes sēžu zālē.

Domes sēdes darba kārtība:

1) Domes priekšsēdētāja vēlēšanas;
2) Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
3) Domes pastāvīgo komiteju izveidošana.

Uz domes sēdi  aicināti 9 jaunievēlētie Aglonas novada domes deputāti.

Saskaņā ar likumu pirmo jaunievēlētās domes sēdi  sasauks un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīs  novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Lidija Šatilova.

Jaunievēlētās domes sēde jāsasauc  ne ātrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc oficiālās vēlēšanu rezultātu pasludināšanas dienas.
Aglonas novada  vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Lidija Šatilova