Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada jauniešu festivāls “Kā bites stropā -visi kopā”

15.oktobrī Aglonas vidusskolā norisinājās Aglonas novada jauniešu festivāls „KĀ BITES STROPĀ – VISI KOPĀ”. Pasākumā piedalījās Priežmalas pamatskolas, Grāveru pamatskolas un Aglonas vidusskolas jaunieši un viņu skolotāji.

Jaunieši uzstājās  un parādīja klātesošiem savas spējas un talantus. Skatītājus priecēja ar raitu dejas soli, skanēja dziesmas un dzejoļi. Paldies jauniešiem par priekšnesumiem.

Īpašu paldies sakām bijušajai Aglonas vidusskolas absolventei Inesei Šukstai, kas sniedza noderīgu lekciju par jauniešu  mērķiem, iespējām, uzdrīkstēšanos. Par pašu pasākumu Inese saka tā: „Forši, malači, tā turēt! Man prieks, ka ir tādi uzņēmīgi jaunieši, kas var uzdrīkstēties iesaistīties pasākumā, festivāla organizēšanas darbos. Es ceru, ka šie aktīvie jaunieši „ieraus” pārējos jauniešus savā virpulī!Novēlu darīt to, kas sagādā gandarījumu sev un prieku citiem!”.

Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā:  Viktorijai Bogdanovai – Selickai, Raitim Tumovam, Kristīnei Kovaļkovai, Kristīnei Karpovai, Anitai Gžibovskai, Lāsmai Repeļei, Elmīrai Botorei -Tumovai,  Aigai Vargulei, Inesim Ērikam Cibuļskim, Sandim Girsam, Lindai Madarai Pūdžai, Meldrai Kirsanovai, Dagnim Dimantam. Īpašs paldies par atbalstu Inārai Ukinai un Lidijai Šatilovai. Paldies visiem par kopā būšanu un svētku prieku! Foto: Aiga Vargule.

  

Informāciju iesniedza: Amanda Repša – Kondratjeva,  Aglonas vidusskolas pašpārvaldes līdere

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv