Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada jauniešu tikšanās BJBLPC “Strops”

Trešdien, 12. jūlijā, BJBLPC  ’’Strops’’ notika Aglonas novada jauniešu tikšanās, uz kuru ieradās Aglonas novada domes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāve, deputāte Marita Grebeža, Aglonas Kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe – Kalvāne.


Aglonas novada domes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča aicināja jauniešus pašiem aktīvāk līdzdarboties, nestāvēt malā, mēģināt kaut ko jaunu, nebaidīties no kļūdām, uzdrošināties, iesaistīties projektu rakstīšanā, dibināt jauniešu biedrības, organizēt pasākumus, piedalīties talkās un brīvprātīgajā darbā. Izteica pateicību jauniešiem, kuri brīvprātīgi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Uzsvēra, ka tikai darot gūst no dzīves pieredzi.
Jaunieši tika iepazīstināti ar Aglonas novada stratēģijas darbam ar jaunatni galvenajiem uzdevumiem un prioritārajām jomām, ar jauniešu anketēšanas rezultātiem. Tad paši darbojās 3 grupās, analizējot stiprās, vājās puses jaunatnes politikā Aglonas novadā, rakstīja priekšlikumus un ierosinājumus un tos prezentēja. Noslēgumā izvērtās interesantas diskusijas jauniešiem ar novada domes pārstāvjiem.
Paldies novada jauniešiem par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos stratēģiskā plāna darbam ar jaunatni tapšanā.

 

Informāciju iesniedza:  BJBLPC ’’Strops’’ vadītāja, jauniešu lietu speciāliste Māra Ušacka

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv