Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada kapacitātes stiprināšana un pieredzes apmaiņa

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

   

 Ieguldījums Tavā nākotnē

Kopš  š.g. 1.septembra Aglonas novada dome īsteno projektu “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai”. Projekts paredz paaugstināt Aglonas novada darbinieku kapacitāti un panākt aktīvāku, kvalitatīvāku pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politisko instrumentu un pārējo  ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, pasākumu īstenošanā.

Līdz 2012.gada 30.jūnijam tiks veikta projektu izpēte Aglonas novadā, izveidota interaktīvā karte par novada projektu pieredzi un attīstības perspektīvām,  Aglonas novada pašvaldības 25 darbinieki apgūs  apmācību ciklu par iepirkuma prasībām, ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaiti grāmatvedībā, komunikāciju un publicitātes prasībām ES projektos, stresa vadību un profesionālās izdegšanas profilaksi, kā arī laika plānošanas procesu projektos.  Projekta realizācijas gaitā tiks organizēti 2 pieredzes apmaiņas  braucieni . Projektu  100%  apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, kopējās izmaksas sastāda 12981,79 LVL. Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041

 

 

 

Š.g. 16.decembrī novada domes, pārvalžu un iestāžu 20 darbinieki apmeklēja Rēzeknes novadu, kur tikās ar novada projektu vadītājiem, iepazinās ar realizētajiem projektiem, dalījās pieredzē, kā arī apmeklēja Bērzgales, Nautrēnu, Dricānu un Gaigalavas pagastus.  Jāatzīmē, ka Aglonas novada domei ar Rēzeknes novada pašvaldību  jau ir  veidojušies kontakti arī agrāk, šajā braucienā tie tika  paplašināti, kā arī brauciena laikā nodibināti jauni sadarbības partneru kontakti, diskutēts par novadu problēmām un risinājumiem projektu realizācijas gaitā. Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki izteikuši gandarījumu un atzinuši, ka šādi barucieni ir nepieciešami un noderīgi.

Natālija Jaseviča, Kastuļinas bibliotēkas vadītāja :

“Aizvadītais brauciens bija tiešām unikāla iespēja ieraudzīt un izvērtēt citu pagasta pārvaldes darba rezultātus. Pašiem informēt par sevi.  It īpaši iepatikās optimistiski un draudzīgi noskaņotie  pārvaldes vadītāji, kuri neskatoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju, spēj pozitīvi raudzīties uz ikdienas rūpēm. Bija ko apskatīt, ko pārņemt, mācīties.”

Didzis Vanags, Aglonas internātvidusskolas direktors:

Galvenais ieguvums no šī semināra apmeklējuma man ir iepazīšanās ar

Rēzeknes novada darbību kā tādu (tajā skaitā, protams, arī ar projektu realizāciju). Ļoti daudz iespaidu tieši par novada darba organizāciju (sistēmu), un šajos jautājumos mūsu novadam būtu ko pamācīties.”

Andrejs Rakovs, Kastuļinas pārvalde:

“Tādi braucieni ir vajadzīgi, jo tā ir iespēja redzēt, mācīties, salīdzināt, novērtēt un secināt, ka arī mūsu novadā viss notiek. Varbūt ne tik vērienīgi, kā Rēzeknes novadā, bet tomēr atbilstoši mūsu novada mērogam nemaz nav tik slikti. Arī mums ir, ko parādīt. Tomēr bija arī kaut kas tāds, kā nav mūsu novadā –  pagastu pārvaldnieku dzirkstošās acis, drošums, patstāvība. Justies saimniekam savā pagastā – tas ir svarīgi!”

Ineta Valaine, projekta vadītāja, Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja:

“Aglonas novada pašvaldības darbiniekiem ir nepieciešami kapacitātes paaugstināšanas pasākumi, kas sekmētu optimālāku projektu ieviešanu un īstenošanu. Rēzeknes novada pašvaldības un Aglonas novada darbinieku pieredzes apmaiņa projektu realizācijā  ir devusi stimulu  jaunu projektu dzimšanai, veicinājusi kaimiņu novadu sadarbību, stiprinājusi individuālos  kontaktus starp projektu vadītājiem, kas ir svarīgs moments pieredzes nodošanai šajā nebūt ne vieglajā jomā. ”

 

 

 

Aglonas novada dome un projekta “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” realizētāji pateicas  Rēzeknes novada pašvaldības administrācijai,  pārvalžu vadītājiem, darbiniekiem. Īpašs paldies Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, projektu vadītājai Inetai Brizgai un sabiedrisko attiecību speciālistei Laurai Ieviņai.