Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadā norit projekts iedzīvotāju veselības veicināšanai

Aglonas novada dome īsteno projektu Aglonas novada iedzīvotājiem par iespējām iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekts 9.2.4.2./16/I/002″Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.

2017. gadā jau notikušas vairākas aktivitātes – Sporta diena Aglonas novada izglītības iestādēs, tai skaitā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē, sporta svētki “Ar veļiku pa Agluynu”. Aglonas novada seniori, pagājušā gada jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Vidzemi. 2017. gada augustā projekta ietvaros organizēta kampaņa “Rūpējies par savu veselibu!”, kur ģimenes ārsts sniedza informāciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, tika mērīts asinsspiediens, pulss, noteikts glikozes un holesterīna līmenis. Lielu interesi izraisīja arī praktiska nodarbība par veselīgu uzturu, kur klātesošie apguva praktiskas iemaņas ēdienu gatavošanā.

2017. gadā uzsākti vairāki nodarbību cikli, kas turpinās arī 2018. gadā – nodarbības ritmiskajās dejās, vingrošanas nodarbības 1.-6. klasēm un pirmsskolas izglītības iestādē, izglītojošas nodarbības 1.-4. klasēm “Veselīga uztura skola”, peldēšanas nodarbības 7.-9.klasēm.

2018. gada aktivitātes var skatīt pievienotajā projekta DARBA PLĀNĀ .

Projekta ietvaros iegādātas dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī sportošanas inventārs – bumbas, paklājiņi, nūjas, u.c. Paškontroles ierīces un inventārs tiks izmantots semināru, nodarbību laikā un veselīga dzīvesveida pasākumiem.

Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019.

Projekta kopējās izmaksas- 50296.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta Aglonas novada mājaslapā www.aglona.lv, informatīvajā izdevumā “Aglonas Novada Vēstis”, kā arī izvietoti plakāti projekta norises vietās. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Attīstības plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv