Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadā notiek projekts iedzīvotāju  veselības veicināšanai

Turpmākos trīs gadus Aglonas novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Aglonas novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekts 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”  ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.

Projektā jau īstenotas pirmās aktivitātes. 2017. gada maijā  notikusi Sporta diena Aglonas novada izglītības iestādēs, tai skaitā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē. Sporta dienu rīkotāji bija padomājuši par interesantām sacensībām visas dienas garumā. Atsauksmes no dalībniekiem ir ļoti pozitīvas un daudz bija ierosinājumu rīkot sporta dienas katru mēnesi. Tas ir ļoti pozitīvi, ka Aglonas bērni un jaunieši mīl sportu, ir aizrautīgi un nenogurdināmi.

Ne mazāk aktīvi Aglonas novadā ir arī seniori, kas šī gada jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Vidzemi. Visi varonīgi pārvarēja “Baskāju takas” grūtības Valmierā, kājām izstaigāja Valmieras centru,  izmēģināja līdzsvara baļķus un citas asprātīgas aktīvās spēles “Labirintos”, kā arī veldzēja dvēseli piedaloties un aplūkojot Vidzemes porcelānu un Vecpiebalgas ūdensrozes. Paldies par iesaistīšanos aktivitātē Aglonas novada senioru biedrībai.

Projekta ietvaros 2017. gada augustā organizēta kampaņa “Rūpējies par savu veselibu!”, kur ģimenes ārsts sniedza informāciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, tika mērīts asinsspiediens, pulss, noteikts glikozes un holesterīna līmenis. Kampaņa  notika sporta svētku laikā “Ar veļiku pa Aglyunu” 26.08.2017. Velo sporta svētkos piedalījās vairāk kā  200 dalībnieku, kur startēja dalībnieki no paša mazākā līdz senioram 84 gadu vecumā. Novērtējuma anketās dalībnieki atzinīgi novērtēja sporta svētku programmu un izteica ierosinājumus un priekšlikumus turpmāko sporta sacensību rīkošanai, kā arī izteikta pateicība pasākuma organizatoriem.

Projekta ietvaros iegādātas dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī sportošanas inventārs – bumbas, paklājiņi, nūjas, u.c. Paškontroles ierīces un inventārs tiks izmantots semināru, nodarbību laikā un veselīga dzīvesveida pasākumiem.

Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019.

Projekta kopējās izmaksas- 50296.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv, izvietoti plakāti projekta norises vietās. Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Attīstības plānotāja Ineta Valaine