Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pagastos uzstādīti jauni tūrisma informācijas stendi un norādes

2019. gada augustā Lauku atbalsta dienests apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu ”Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Aglonas novada pagastos”. Projekts tika īstenots pamatojoties uz biedrības ”Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam 2.1.rīcību ”Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.


Projekta Nr. 19-03-AL33-A019.2201-000001.

Projekta mērķis: Veicināt kvalitatīvu un sakārtotu dzīves vides attīstību, izvietojot tūrisma un informācijas infrastruktūru Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastos, izveidojot pievilcīgu vidi iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas teritorijā, pakalpojumu pieejamībā un sasniedzamībā.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastos:

1.Trīs tūrisma stendu (karte un tūrisma informācija) iegāde un uzstādīšana.

Tūrisma stendu uzstādīšana nodrošinās informācijas pieejamību, palīdzēs pagasta iedzīvotājiem un viesiem atrast interesējošos objektus, kā arī veicinās novada atpazīstamību un tūrisma attīstību pagastos. Uzstādītie stendi veicina publisko pakalpojumu pieejamību. Visos trijos pagastos tiem ir vienota koncepcija un dizains. Tūrisma informācija ir drukāta uz 3M līmplēves, kas nodrošina informācijas bezizmaiņu noturību pret UV staru iedarbību, pasargā no laikapstākļu radītiem bojājumiem un informācijas izbalēšanas. Drukas materiāls ir pārklāts ar antigrafiti aizsargpārklājumu.

2.Ielu norādes, kultūras, tūrisma objektu un pašvaldības iestāžu norādes zīmju iegāde un uzstādīšana.

Kopumā tika uzstādīta 31 norādes zīme. Līdz šim pagastu centros nebija uzstādītas objektu norādes un ielas nebija apzīmētas. Ielu norāžu uzstādīšana sakārtos dzīves vidi, kā arī uzlabos pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību iedzīvotājiem – ātrā medicīniskā palīdzība, kurjerpasta pakalpojumi, tūristi, viesi u.c. Norādes zīmes ir divpusējas, izgatavotas no cinkota skārda, ar atstarojošu tekstu, ielu norādēm fons ir zaļš bet kultūras, tūrisma vai sabiedrisko objektu norādēm fons ir bordo krāsā.

Tūrisma stendu un norāžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veica SIA ”Signum”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5471.33, attiecināmās izmaksas – EUR 5471.33, ELFLA publiskais finansējums ir EUR 4924.19 apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums – EUR 547.14.

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv