Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

Aglonas novada dome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2019. gada 20. maija līdz 20. novembrim. Konkursa mērķis ir uzlabot Aglonas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, atbalstot jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos, izglītības, sporta un kultūras procesos Aglonas novadā.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Aglonas novadā darbojošās skolēnu pašpārvaldes, jauniešu biedrības, jauniešu organizācijas un jauniešu neformālās interešu grupas. Vienā projektā pieprasītā summa nedrīkst pārsniegt 300.00 EUR. Kopējais budžets jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai 2019. gadā ir 1200.00 EUR.

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa NOLIKUMS_2019 , WORD_NOLIKUMS 2019

Projekts jāiesniedz no 2019. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim (ieskaitot), plkst. 16.00. Papīra formā – izdrukāts 1 (vienā) eksemplārā ar norādi „Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam” iesniegt Aglonas novada domē (Klientu apkalpošanas centrā),  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads un elektroniskā versijā – sūtīt uz e- pastu: jauniesi@aglona.lv.

Iesniegto projektu izvērtēšana notiks no 2019. gada 1. maija līdz 15. maijam.

Ja rodas neskaidrības vai jautājumi – droši zvaniet Aglonas novada Jaunatnes lietu speciālistei Džeinai Valainei t.25882069

 ĻAUJ SAVAI IDEJAI PIEPILDĪTIES!

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS