Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

Aglonas novada dome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2017. gada 23. maija līdz 20. novembrim. Konkursa mērķis ir uzlabot Aglonas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, atbalstot jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos, izglītības, sporta un kultūras procesos Aglonas novadā.
Konkursā tiek aicinātas piedalīties Aglonas novadā darbojošās skolēnu pašpārvaldes, jauniešu biedrības, jauniešu organizācijas un jauniešu neformālās interešu grupas. Viena projekta pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka kā 300.00 EUR. Kopējais budžets jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai 2017. gadā ir 1200.00 EUR.

Projekts jāiesniedz līdz 8. maijam (ieskaitot), plkst. 16:00. Papīra formā –  izdrukāts 1 (vienā) eksemplārā ar norādi jauniešu iniciatīvu projektu konkursam iesniegt Aglonas novada domē (Klientu apkalpošanas centrā),  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads; elektroniskā versijā – sūtīt uz e- pastu: jauniesi@aglona.lv.

Iesniegto projektu izvērtēšana notiks no 2017. gada 11. maija līdz 19. maijam.

Sīkāka informācija pie jaunatnes lietu speciālistes Māras Ušackas  tālr. 29947906.
Jaunieši, esiet atsaucīgi un izmantojiet piedāvāto iespēju savu ideju īstenošanai!

Konkursa NOLIKUMS_2017

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv