Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos novada domes Finanšu nodaļas algu grāmatveža amatam

Aglonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos novada domes Finanšu nodaļas algu grāmatveža amatam (uz nenoteiktu laiku, pilna likme).

Darba pienākumi:

 • algu aprēķināšana, nodokļu ieturēšana atbilstoši LR likumdošanai, to uzskaite un kontrole;
 • savlaicīga atskaišu sagatavošana un  iesniegšana EDS sistēmā;
 • grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un glabāšana atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un operatīvo pārskatu sagatavošana;
 • nodokļu, kas attiecas uz algām un personālu, kā arī citu VID iesniedzamo pārskatu sagatavošana;
 • statistikas atskaišu sagatavošana.

Prasības pretendentiem:

•    augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības nozarē;
•    darba pieredze līdzīgu grāmatveža pienākumu veikšanā vai pēc veicamā darba satura līdzīgā amatā;
•    augsta atbildības sajūta;
•    laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu sistēmas izpratne, it īpaši algu aprēķinos;
•    teicamas latviešu valodas zināšanas,
•    analītiska domāšana un spējas risināt problēmas; labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
•    prasme strādāt ātri un precīzi;
•    Pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu Gvedis un darba pieredze pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam: 

 • darbu pašvaldībā ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mācību iespējas profesionālajai izaugsmei;
 • sociālās garantijas;
 • darba algu EUR 954,00.

CV un Pieteikuma vēstuli gaidām uz e-pastu padome@aglona.lv; iesniegtu personīgi vai pa pastu Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, LV – 5304, līdz 2019. gada 4. oktobrim. Tālrunis uzziņām: 65324573.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.