Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Itālijas un Rumānijas pašvaldībām

Lai veicinātu starpvalstu attiecības, attīstītu un uzturētu Eiropas sadraudzības saikni, nākotnē sekmētu iesaistīto valstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, bagātinātu starpkultūru dialogu, Aglonas novada pašvaldības delegācija no 21. līdz 25. oktobrim viesojās Vulturešti pašvaldībā Rumānijā, kur tikās arī ar Cropalati (Itālija) pašvaldības delegāciju. Galvenais vizītes mērķis bija  sadarbības līguma parakstīšana Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.

Ar šo līgumu Aglonas pašvaldības priekšsēdētājs Igors Reščenko, Vulturešti pašvaldības vadītājs Poširca Liviu Eugen (Rumānija, Arges apgabals) un Cropalati (Itālija, Cosenza province, Calabria reģions) mērs Fabrizio Grillo apņēmās uzturēt sadarbības un sadraudzības saites  starp pašvaldībām, uzlabot savstarpējo izpratni par Eiropas vienotību.

 

 

 

 

Savā uzrunā Vulturešti pašvaldības vadītājs Poširca Liviu Eugen uzsvēra, ka līguma parakstīšana ir pamats un pirmais solis uz triju dažādu valstu sadraudzību. Cropalati mērs Fabrizio Grillo klātesošajiem izteica cerību, ka šī tikšanās apvienos Eiropas valstis, tagad visas trīs pašvaldības kopā būs jūtams spēks, kas ar savu labo gribu un darbu noteikti spēs attīstīt sadarbību starp nācijām. Savukārt Aglonas pašvaldības priekšsēdētājs Igors Reščenko atgādināja, ka šis ir Eiropas vērtību apzināšanas un jaunu iespēju laiks. Arges apgabala padomes deputāts Leonardo Soare, kurš, veidojot sadarbību ar Latvijas Pašvaldības Savienību un Jelgavas novada pašvaldību, jau ir viesojies Latvijā,  atzinīgi novērtēja triju valstu pašvaldību sadarbības līguma parakstīšanu un izteica pārliecību, ka sadarbība veidosies veiksmīga un ilgstoša.

Sadraudzības līguma parakstīšanas nozīmīgumu iezīmēja klātesošo valstu himnas.

Izrādot cieņu, katras valsts pārstāvji prezentēja  savu valsti un  pasniedza līdzi atvestās dāvanas.

Pēc līguma parakstīšanas ceremonijas notika svinīgā mise Vulturešti parezticīgo baznīcā, kurā svētību turpmākajai sadarbībai deva arī Itālijas delegācijas pārstāvis, Cropalati baznīcas priesteris Giovanni Sommario.

 

 

 

Vizītes laikā delegācijas tikās ar Mioveni (Rumānija) pilsētas mēru Ionu Georgescu, Arges apgabala senatoru Šerbanu Valeca, pašvaldību vadītājiem, deputātiem un reģiona pārstāvjiem,  kuri atzina, ka jebkura pieredzes apmaiņa var nest tikai labumu pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Ļoti svarīgi ir mācīties vienam no otra.

Svarīgākos tikšanās pasākumus un līguma parakstīšanas ceremoniju filmēja Mioveni lokālā televīzija „Absolut TV”.

Diskusiju laikā pašvaldību delegācijas sprieda par turpmākajiem sadarbības plāniem.  Apspriestas Latvijas, Itālijas un Rumānijas pašvaldību attīstības tendences. Veicinot pieredzes apmaiņu, piesaistot finansējumu no  ES programmām un fondiem, popularizējot nacionālās tradīcijas, kultūrmantojumu, organizējot kopīgus kultūras pasākumus, iepazīstot un attīstot sakrālo tūrismu un paplašinot redzesloku, tiks bagātināta starpvalstu kultūru daudzveidība un izkopta Eiropas Savienības pilsoniskā apziņa.

Vizītes ietvaros ietilpa iepazīšanās ar Arges apgabala, Mioveni, Campalung un Pitešti  pilsētu, un Vulturešti pašvaldības kultūrvēturiskā mantojuma objektiem, izglītības iestādēm, hidroelektrostacijas Vidraru Dam dambi, kas uzcelts 1965.gadā uz Arges upes, kā arī vienu no svarīgākajiem industriālās rūpniecības objektiem, kurā nodarbināti gandrīz 10 000 vietējo iedzīvotāju, mašīnbūves Dacia – Groupe Renault rūpnīcu. Jāpiemin, ka Arges apgabalā ir ievērojama saimnieciskā rosība. Lauksaimnieki cītīgi nodarbojas ar graudaugu un dārzeņu audzēšanu, kalnu rajonos ir attīstīta aitkopība, bet ielejās vairāk piena lopkopība.

Curtea de Arges pilsētā bija iespēja apmeklēt klosteri un bīskapa katedrāli, kurā apglabāti Rumānijas valdnieki. Šī vieta tiek uzskatīta par Rumānijas galveno svētvietu, bet Arges apgabals tiek dēvēts par Rumānijas sirdi.

Iespaidīgs projekts Mioveni pilsētā realizēts šī gada vasarā, atvērta jaunuzceltā Sv.Pētera un Pāvela katedrāle. Ar šo vērienīgo arhitektūras  objektu pašvaldība lepojas.

Latvijas un Itālijas delegāciju uzturēšanos Rumānijā sedza  no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta līdzekļiem, bet ceļa, transporta  izdevumi  pašvaldībām bija jāsedz no saviem līdzekļiem.

Aglonas novada domes darbinieki turpinās uzsākto darbu pie sadraudzības projektu attīstības ieviešanas. Plānots, ka Rumānijas un Itālijas valstu pārstāvji apmeklēs arī Aglonas novadu.

Jāatzīmē, ka Latvijā vairāki novadi  (Jelgavas, Kandavas, Siguldas, Ogres, Gulbenes, Pārgaujas, Krustpils) sadarbojas ar Rumānijas pašvaldībām. 2011.gada martā Bukarestē tika atklāts  pirmais Latvijas goda konsulāts.