Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldībā tiek uzsākta projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” īstenošana

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Aglonas novada pašvaldībā tiek uzsākta projekta  “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” īstenošana.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 28. maijs – 2019. gada 31. maijs.

Projekta budžets – 3276.89 EUR pilnā apmērā tiek finansēts no Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam.
Projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” mērķis ir izveidot jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu, lai popularizētu brīvprātīgo darbu Aglonas novadā un Latvijā.

Projekta īstenošanas laikā plānots

  • izveidot darba grupu ar jauniešu līdzdalību, kas izstrādā nepieciešamo dokumentāciju jauniešu brīvprātīgajam darbam pašvaldībā;
  • organizēt informatīvus seminārus par brīvprātīgā darba būtību Latvijā un Eiropas brīvprātīgo darbu;
  • doties pieredzes apmaiņas braucienā;
  • apgūt brīvprātīgajam darbam nepieciešamās prasmes.

 Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Netiešā mērķa grupa ir brīvprātīgā darba organizatori, kuri varētu iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā. Izmantojot brīvprātīgo darbu, plānots sniegt jauniešiem pirmo darba pieredzi, kā arī radīt jauniešos izpratni par pašvaldības darbu un sniegt iespēju līdzdarboties notiekošajos procesos novadā, kas veicinātu jauniešu iniciatīvu un uzņēmību.
Brīvprātīgais! Sāc tur, kur tu esi! Izmanto to, kas tev ir! Dari to, ko vari!
 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju iesniedza:  Džeina Valaine, Jaunatnes lietu speciāliste, projekta “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv