Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības izglītības iestādes turpina īstenot ESF projektu par karjeras atbalstu

Jau trešo mācību gadu Aglonas novada izglītības iestādēs noris Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana, ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas savus pasākumu plānus visām klašu grupām, kas ir apkopots kopējā Aglonas novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā un tiek veiksmīgi realizēts. Pirmajā mācību pusgadā  jau ir noritējuši vairāki pasākumi:
Šķeltovas pamatskolas 3. – 8. klašu skolēni darba pasaules iepazīšanas, karjeras lēmumu pieņemšanas pasākuma ietvaros devās mācību ekskursijās „Es vēl visu nezinu…” uz Daugavpili, kur, apmeklējot dažādus uzņēmumus, iepazinās ar apdrukas, dizainera, noformētāja, zoodārza darbinieka, vetārsta, zootehniķa metālapstrādes speciālista, krāsotāja, lējēja, virpotāja u.c. profesijām, to īpatnībām, darbības sfērām un ikdienu.  Darba pasaules iepazīšanas pasākuma laikā devās uz Višķu novadu, kur aizraujošās mācību ekskursijas – lekcijas “Kas tā par profesiju “amatnieks?”" ietvaros iepazina amatnieka profesijas daudzveidību,  darba specifiku, vidi, darba aprīkojumu.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas 1. – 9. klases skolēni darba pasaules iepazīšanas, karjeras lēmumu pieņemšanas pasākuma ietvaros devās mācību ekskursijā “Es varu būt…” uz Višķu novadu, kur iepazina interesantas un labi zināmas profesijas – amatnieks, zootehniķis, kokaudzētāja, kā arī iepazina uzņēmēja ikdienu, darba gaitas un darba specifiku.

Aglonas vidusskolas 1. – 6. klašu izglītojamie piedalījās saistošā un praktiskām zināšanām piesātinātā lekcijā “Ķīmija mums apkārt”.

Gūt informāciju par sava uzņēmuma dibināšanas iespējām, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un pašnodarbinātības plusiem un mīnusiem varēja 10. klases izglītojamie pasākuma „Darba pasaules iepazīšana. Karjeras lēmumu pieņemšana” mācību ekskursijas –lekcijas “Ražots Latvijā” ietvaros.

Arī mācību gada otrais pusgads ir piesātināts ar dažādiem pasākumiem.

Tuvākie ir: 13. februāris „Ēnu diena”, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

1.marts Aglonas novada  9. un 12. klašu izglītojamo brauciens uz starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019”, kur ikviens, kurš vēlas studēt un papildināt savas zināšanas, vienkopus var iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs, un atrast sev piemērotāko mācību iestādi. Un vairāki citi, ne mazāk saistoši karjeras izglītības pasākumi.

Informāciju iesniedza:  Ināra Ukina, Aglonas novada PKK

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv