Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldības Komunālā dienesta pārskats par paveikto 2017. gadā

Aglonas novada pašvaldības Komunālais dienests veic darbību ar mērķi pārvaldīt, uzturēt un remontēt pašvaldībai piederošos komunālā dienesta objektus, nodrošinot iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes ar dzeramo ūdeni, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu, lietus ūdens novadīšanu, siltumu apkures sezonā, pašvaldības teritorijā – sakoptību, nodrošina ielu apgaismojumu vakara un rīta stundās.

Lielākie paveiktie darbi aizvadītajā gadā.

Katru gadu pašvaldības Komunālais dienests izstrādā un saskaņo obligātās  dzeramā ūdens monitoringa programmas un izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas visā novadā.

Janvārī tika veikts ūdensvada remonts Jaunaglonas ciemā.

Februārī tika veikts ūdensvada remonts Aglonas ciemā A. Broka ielā.

Maijā tika veikti dažādi darbi vasaras brīvdabas estrādes teritorijas uzlabošanā: nokrāsoti soli, skatuves grīdas remonts, izbūvēts tiltiņš pie tualetēm un stādīti ozolu un bērzu stādi.

Jūnijā tika veikta mērinstrumentu tehniskā pārbaude – svaru, manometru, termometru verificēšana.

Jūlijā tika veikti remontdarbi dziļurbuma akai Jaunciemā.

Augustā tika veikts Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes jumta remonts. Septembrī tika demontēta brīvdabas estrādes skatuves grīda, kas bija jau nolietojusies. Šajā mēnesī tika nomainīts Notekūdeņu attīrīšanas stacijas dziļurbuma sūknis Kalnu ielā, savukārt Jaunaglonas ciemā  tika izveidota meliorācijas ūdens novadīšana no sadales ēkas 80 m garumā. Pašvaldības ēkā  Daugavpils ielā 1, Aglonā, kur atrodas Tūrisma informācijas centrs un Attīstības plānošanas nodaļa, veikts kāpņutelpu kosmētiskais remonts, kā arī ēkas jumta remonts.

Oktobrī Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē tika nomainīts apkures katls, savukārt novembrī tika nomainīts apkures katls Aglonas Kultūras centrā. Pagājušā gada garumā tika veikti arī citi tekošie saimnieciskie darbi: nogriezti  bīstamie koki,  sakārtotas novada teritorijas ceļmalas, sakopta Brāļu kapu teritorija, kā arī veikti  brīvdabas estrādes un pludmales teritoriju sakārtošanas un uzturēšanas darbi.

Informāciju iesniedza: Viktors Dimpers, Komunālā dienesta vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv