Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada pašvaldību apmeklē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

Saturs atjaunots: 10.08.2014.

  8. augustā Aglonas novada pašvaldību darba vizītē apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš un ministrijas Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze.

Ministrs Aglonas novada pašvaldībā tikās ar domes priekšsēdētāju Helēnu Streiķi, priekšsēdētāja vietnieku Osvaldu Šatilovu, Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāju Inetu Valaini.  Tikšanās sākumā  klātesošie noskatījās video prezentāciju par Aglonas novadu. Sarunas turpinājumā Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja I.Valaine iepazīstināja ar stratēģiskajiem attīstības virzieniem tuvākajos gados un īstenoto projektu realizācijas gaitu. VARAM ministrs R.Naudiņš informēja domes vadību un speciālistus par aktuālākajām tendencēm projektu līdzfinansējuma piesaistē 2014. – 2020. gadam. Īpašu uzmanību pievērsa specifiskiem atbalsta mērķiem (SAM),  kas aptver šādas galvenās investīciju jomas:

-          Vides infrastruktūras attīstība un vides aizsardzība – notekūdeņu savākšanas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kā arī atbalsts pieslēgumu izbūvei, atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība, plūdu risku samazināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana u.c.;
-          Reģionālā attīstība – nacionālās un reģionālās nozīmes izaugsmes centru attīstība, teritoriju revitalizācija, pašvaldību ēku energoefektivitāte, atbalsts 89 novadu pašvaldībām;
-          Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) – datu un pakalpojumu pieejamības un izmantojamības veicināšana.
Indikatīvais kopējais ES fondu finansējums VARAM specifiskā atbalsta mērķiem – 689,8 miljoni EUR.

Savukārt ministrijas Valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos I.Raugze stāstīja par  ministrijas finansējuma atbalstu  pašvaldībām, kuras piedalīsies projektu konkursos:  Bioloģiska daudzveidība; Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai; Pašvaldību energoefektivitāte; Degradēto teritoriju revitalizācija u.c.

Pēc tikšanās ar novada domes vadību VARAM ministrs devās apskatīt vairākus infrastruktūras objektus Aglonas ciemā, kas realizēti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. R.Naudiņš un I.Raugze apmeklēja 2.pasaules kara ekspozīciju (muzeju)  pašā Aglonas centrā. Ar lielu interesi tika apskatīti muzeja eksponāti – formas, munīcija, sadzīves priekšmeti un ieroči.

Tikšanās nobeigumā ministrs novēlēja Aglonas novada domei un iedzīvotājiem turpināt darbu jau iesākto projektu realizācijā un piedalīties konkursos ar jauniem projektiem, lai veiksmīgi attīstītu savu novadu.

     

 

Foto: T.Komare

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv