Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pedagogi piedalās Erasmus+ projekta aktivitātēs

2018. gada 31. janvārī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā. 25.05.2018. projekts „Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” tika apstiprināts un iegūts finansējums tā īstenošanai.

 Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046886
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.08.2019.
Projekta mērķis: Aglonas novada pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti novada skolās.
Pirmās projekta aktivitātes jau īstenotas – angļu valodas skolotāja Irēna Kudiņa no Aglonas vidusskolas un vizuālās mākslas un sporta skolotāja Anita Reščenko no Priežmalas pamatskolas no 15.10.-26.10.2018. apmeklēja kursus Lielbritānijā, Braitonā, English Language Center.

Skolotājas Anitas Reščenko iespaidi par angļu valodas un CLIL apguvi:
Braitona ir ļoti skaista pilsēta jūras krastā. Mācīties viegli nebija, bet visi pasniedzēji bija ļoti pretim nākoši un izpalīdzīgi. Kursos es iepazinos ar dalībniekiem no dažādām pasaules vietām, bija iespēja komunicēt un dalīties pieredzē ar citu valstu kolēģiem. Ieguvu prasmi izveidot un pielietot dažādus mācību materiālus, izmantojot CLIL. Angļu valodu apguvu ļoti intensīvi un profesionāli varēju mācīties ne tikai mācību centrā, bet gan arī visur, kur gāju. Ļoti pamācoši bija dzirdēt angļu valodu no cilvēkiem, kuriem šī valoda ir dzimtā. Pēc mācībām varējām piedalīties dažādās sporta un sociālajās un kultūras aktivitātēs.
Mani pārsteidza Braitonas cilvēku laipnība un tas, ka viņi nevienu nenosoda. To es no viņiem mācījos. Cilvēki tur jūtas pilnīgi brīvi un daudzveidīgi izpauž sevi. Tie ir ļoti izpalīdzīgi un smaidoši, pretim nākoši. Atbraucu iedvesmas pilna un savās stundās jau esmu sākusi pielietot apgūtās zināšanas un prasmes.

Skolotājas Irēnas Kudiņas iespaidi par piedalīšanos kursos ”Aspects of Teaching and Learning English for teachers of English”:
Braitona, kūrortpilsēta Anglijas dienvidu krastā, ir spoža dienu un nakti. Seno laiku zvejnieku ciematiņi izauga par lielu pilsētu, kura joprojām ir iemīļota atpūtas vieta kā londoniešiem, tā arī citu tautību tūristiem. Braitona ir slavena ar tās sniegbaltajām krīta klintīm brīnumskaistas jūras krastā, oļu pludmalēm, pilsētas simbolu – kaijām, ar izslavēto angļu pieklājību un iecietību pret dažādo, kā arī ar neskaitāmām angļu valodas mācību iestādēm.
Vienā no tām Erasmus+ projekta ietvaros es pavadīju divas nedēļas. Arī te valdīja dažādība – skolotāji no visas pasaules: no kaimiņzemes Lietuvas, Polijas un Vācijas, Rumānijas un Francijas, īpaši daudz no Japānas, Ķīnas, Āfrikas, Saūda Arābijas un Madagaskaras. Mācību kursā „Angļu valodas skolotāju mācīšanas un mācīšanās aspekti ” bija iekļautas lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības un demonstrējumi, arī spēles un aktivitātes skolēnu kritiskās un radošās domāšanas veicināšanai. Visnotaļ liela uzmanība bija pievērsta valodas integrētās mācīšanas un caurviju prasmju jeb kompetenču sekmīgai ieviešanai mācību procesā.  Neizpalika  arī savstarpējās pieredzes un viedokļu apmaiņa.  Aglonas vidusskolas skolēni angļu valodas stundās jau  ir izmēģinājuši domāšanu veicinošas spēles „Zip-zap”, „Counting game” un aktivitātes „Listen and Predict”, „Cuisenaire Rods”.

Skolotāju mobilitāte ir tikai daļa no projekta aktivitātēm, turpmāk apgūtās jaunās zināšanas, prasmes un pieredze jāievieš mācību procesā. Skolotāja Anita, izmantojot kursos iegūtās zināšanas, atsevišķas vizuālās mākslas stundas sāk mācīt integrēti-angļu valodā. Skolotāja Irēna izmanto jauniegūtās motivējošās mācību metodes mācību stundu vadīšanā, veidojot skolēniem dziļāku izpratni par Britu dzīvi, kultūru, valodu. Ar iegūto pieredzi skolotājas iepazīstinās savus kolēģus, palīdzēs apgūtās metodes integrēt arī citos mācību priekšmetos. Kopumā jaunapgūto prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi nodrošinās projekta ilgtspēju un būs motivācija iesaistīties jaunos projektos.

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv