Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes paziņojums

Pamatojoties uz 2020. gada 7. maija grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020. gada 13. maija Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē tiks nodrošināta obligātās izglītības vecumā esošo 5 – 6 gadīgo bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei.


Izglītojamajiem, kuri neapmeklēs iestādi, pēc vecāku rakstiska lūguma tiks nodrošinātas mācības attālināti. Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, tiks turpināta dežūrgrupu darbība.

Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem informēt izglītības iestādi par bērna apmeklējumu pa tālruņiem: 653 21451, 26108212 vai grupu pedagogus, darba dienās no plkst. 7.30 līdz 17.00.  Ierodoties PII obligāti jābūt ārsta zīmei.

Informāciju iesniedza: Valentīna Mihailova, Aglonas PII vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv