Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Šķeltovas pagastā atvēra durvis “Iedzīvotāju atbalsta centrs”

Saulainajā ceturtdienas rītā Šķeltovas pagastā tika atklāts “Iedzīvotāju atbalsta centrs”. Atklāšanas brīdī piedalījās Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina, sporta organizators Vladimirs Afanasjevs, bibliotēkas vadītāja Ļena Afanasjeva, Aglonas novada domes deputāte Lolita Solima, Aglonas novada domes attīstības un plānošanas  speciāliste Anita Podskočija, biedrības “Alksniena” valdes priekšsēdētāja Santa Klusa, kā arī Šķeltovas pagasta pārvaldes  darbinieki, pamatskolas skolotāji, skolēni un pagasta iedzīvotāji. Pēc tradīcijas tādos brīžos lentītes pārgriešana, centra telpas iesvētīja priesteris Andžejs Lapinskis. Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helena Streiķe apsveica klātesošos ar tik nozīmīgu notikumu, atzīmējot, ka “Iedzīvotāju atbalsta centrs” ir tapis, pateicoties darbīgai biedrībai “Alksniena”. Santa Klusa sadarbībā ar Anitu Podskočiju raksta projektus, kurus realizējot, ieguvēji ir vietējie iedzīvotāji – dzīvo sakārtotā vidē, izmanto jaunus pakalpojumus. Jaunatklātā centra apmeklētājiem – pagasta iedzīvotājiem – ir pieejami sekojoši pakalpojumi: veļas mazgātuve, trenažieru zāle, dušas telpa un labierīcības. Centrs ir tapis realizējot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA ) Lauku attīstības programmas (LAP ) pasākuma ,, Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros. Projekts „Iedzīvotāju atbalsta centra izveide Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” Nr. 12-03-LL22-L413101-000004 tika apstiprināts 2013. gada 11. martā.
Telpu vienkāršoto renovāciju veica SIA „Resesanse K”, veļas mašīnas iegādi nodrošināja SIA ,,MK Trade”, sporta inventāra komplekta iegādi nodrošināja SIA ,,SEMICOM”.Projekta īstenošanas termiņš: 2012. gada 29. oktobris – 2014. gada 20. marts. Projekta kopējās izmaksas – 6304.72 Eur (90% ELFLA, 10 % Aglonas novada domes pašvaldības līdzfinansējums). Jāpiebilst, ka bez projektā paredzētā darba apjoma, saviem spēkiem un ar brīvprātīgo palīdzību tika sakārtotas un izveidotas divas telpas, kurās iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku spēlējot novusu, tenisu, dambreti, šahu un metot šautriņas. Centra atklāšanas fotogrāfijas ir apskatāmas sadaļā Fotogalerijas. Foto: T.Komare

 

    

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv