Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka

Literatūras un tematiskās izstādes, kā arī pasākumi ir populārākais un pieejamākais publicitātes veids. Ar dažādu pasākumu palīdzību, bibliotēka informē sabiedrību par savu darbu.

2017. gadā sadarbībā ar Šķeltovas TN, bērnudārzu un skolu bērniem, bibliotēkā bija organizēti dažādi pasākumi.

Bibliotēkas apmeklētājiem piedāvātās izstādes:
„ Ir atkal tulpju laiks”

„ Lai dzejai kā putniem ir spārni”

„ Ziemeļvalstu autori bērniem”

„ Kad pasaciņa ciemos nāk ”

Tematiskie pasākumi:

„ Burtu dārzs” Bibliotēku nedēļai veltīts pasākums

„ Jautrā stafete”

„ Uz katra ābola pa dzejas rindai”

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa „ Rīta stunda”

Informāciju iesniedza: Ļena Afanasjeva, Šķeltovas bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv