Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eiropas_karogs

Aglonas novada dome š.g. 7.aprīlī  pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar līgumsabiedrību “UNL-K” par pasūtījuma „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” realizēšanu, identifikācijas Nr. AND/2010/20/ERAF. Kopējās būvdarbu izmaksas ir Ls 365823,83

Līdz ar to ir uzsākta Eiropas reģionālās attīstības fonda apstiprinātā  projekta „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” realizācija.

Projekts izstrādāts VARAM ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

85% finansējumu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% sastāda Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta galvenie mērķi:

  • atjaunot ūdensapgādes tīklus ciema teritorijā, nodrošinot stabilu ūdens padevi pieslēgtajiem ciema iedzīvotājiem,  piedāvāt pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem, izveidot jaunus ūdensvada sacilpojumus, samazināt ūdens zuduma apjomus
  • ūdens uzskaites sistēmas uzlabošanai paredzēta ūdens mērītāju uzstādīšana  lielājajiem patērētājiem
  • paplašināt kanalizācijas tīklus privātmāju sektorā, piedāvājot pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem.

Tehniskais projekts Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošanā, atbilstoši darba uzdevumam, nosaka, ka ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcija tiks veikta 1896 m , kanalizācijas tīklu paplašināšana  1383 m, kanalizācijas spiedvadu izbūve 425,5 m  (kopējais tīklu garums 3704,5 m)  un 3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Būvdarbus plānots uzsākt š.g. aprīļa mēneša beigās, tos pabeigt līdz 2011.gada jūlija beigām. Objekta būvuzraudzību veic SIA „Ecointelligence”, bet būvdarbu autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātāji SIA „Ekolat.”