Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada skolās izglītojamie apgūst jaunas programmas

Jau otro gadu  Aglonas novada trīs skolas: Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola un Šķeltovas pamatskola iesaistās VISC projektā SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001.  Skolām ir iespēja dažādot  mācību  procesa aktivitātes STEM, Valodu un Multidisciplinārajās jomās, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.


Šis gads Latvijā pasludināts par Fizikas gadu. Fizikas gada ietvaros, lai padarītu interesantāku mācību procesu izglītojamiem, Priežmalas pamatskolā ir iespēja apgūt jaunas programmas- Programmēšanu un Robotiku. Aglonas vidusskolas 5. – 6. klašu izglītojamie apgūs Programmēšanas pamatus.

Projekta ietvaros interešu programmas robotikas apguvei Aglonas vidusskola saņēma 10 jaunus robotu konstruktorus. Robotikas pulciņa izglītojamie, skolotāja Edgara Kudiņa vadībā,  ar aizrautību un lielu interesi darbojas ar jaunajiem robotu konstruktoriem. Pulciņa dalībnieki  veido dažādus robotus un demonstrē savu veikumu  vienaudžiem. Prieks par izglītojamo vēlmi darboties.

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS