Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada skolēni fotografē un piedalās fotokonkursā

Aglonas novada skolās Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””.


Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros ikviens skolēns tiek aicināts uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Katrā novadā un pilsētā ir atrodams Latvijas skaistums, kuru ir vērts iemūžināt fotogrāfijās, lai lepotos un parādītu citiem.

Skolēni savus darbus var iesniegt interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur interesenti tos var aplūkot un arī nobalsot par labākajiem darbiem.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un projekta noslēgumā tās kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, ļoti nozīmīga ir sadarbība ar novadu un pilsētu pašvaldībām. “Latvijai 100” projektu darba grupa saka lielu paldies Aglonas novada pašvaldībai par izrādīto atbalstu projektu īstenošanai.

Tikpat nozīmīgs ir Aglonas novada uzņēmēju atbalsts. 2017. gadā ļoti veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūtīja pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata” ar mērķi rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu.

Aizvien sakām lielu paldies SIA „Flow Power”, SIA „Bioplus”, SIA „Nameda L” un SIA „Cīši gords” par atbalstu Aglonas novada skolēnu radošajām idejām!

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

Avots: “Latvijai 100” projekta darba grupa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv