Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada skolēnu panākumi skatuves runas konkursa 2. kārtā

Otrdien, 4. aprīlī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas zālē pulcējās 1.-12. klašu 70 labākie publiskie runātāji un 6 mazo formu uzveduma skolu un centru kolektīvi, lai piedalītos skatuves runas konkursa 2.kārtā.


Šogad uz konkursu dalībniekus pieteica četrdesmit skolas, lielākais dalībnieku skaits bija no 2.-3. un 4.-6.klašu vecuma grupās. Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa mērķi paliek nemainīgi: izkopt skolēnos nacionālo identitāti, savos priekšnesumos raisot pārdomas par tēmām: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Dalība šajā konkursā nenoliedzami veicina audzēkņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstot un pilnveidojot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Latgales reģiona skatē, kas notika Preiļos, skanīgākie novada bērni un jaunieši stājās Valsts izglītības satura centra žūrijas priekšā un uzrunāja VISC vecāko referenti teātra mākslas jomā Daci Jurku, režisori un pedagoģi Daci Liepenieci un aktieri Māri Andersonu.

Konkursa dalībnieki savam dzejas un prozas darbam bija izvēlējušies arī rakstniekus un dzejniekus, kuri šogad atzīmē apaļas jubilejas – Jānis Jaunsudrabiņš, Eduards Veidenbaums, Māra Zālīte, Mirdza Ķempe, Jānis Sirmbārdis, Ilze Indrāne, Pēteris Brūveris, Juris Alunāns, Rūta Skujiņa, Ēriks Ādamsons, Jāzeps Osmanis, Zenta Mauriņa, Lija Brīdaka, Imants Auziņš, Jānis Ziemeļnieks.

Sintija Indrikova (1. kl. Aglonas vidusskola, sk. Valentīna Meldere), Annija Leikuma (3. kl. Šķeltovas pamatskola, sk. Vera Sapego), Kerija Keita Kampāne (6. kl. Aglonas internātvidusskola, sk. Anita Vaivode), Dagnija Poļakeviča (4. kl. Aglonas vidusskola, sk. Vija Kovaļkova), Annija Rateniece (7. kl. Aglonas internatvidusskola, sk. Anita Vaivode), Evita Beāte Valaine (10. kl. Aglonas vidusskolas, sk. Monika Pušņakova) un Una Ušacka (11. kl. Aglonas vidusskolas, sk. Monika Pušņakova) ieguva II pakāpes diplomus.

Marija Magdalēna Šēra (1. kl. Aglonas Katoļu ģimnāzija, sk. Inga Gribuška), Angelina Antonova (3.kl. Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, sk. Inese Egle) un Vladislavs Stivriņš (7.kl. Priežmalas pamatskola, sk. Karina Stivriņa) ieguva I pakāpes diplomus.

Sakām paldies visiem skolotājiem, kas sagatavoja skolēnus skatuves runas konkursam, kā arī, protams, apsveicam visus dalībniekus ar panākumiem un vienkārši ar piedalīšanos un pieredzes gūšanu šāda veida konkursos.

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska,  BJBLPC „Strops” audzinātāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv