Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada skolēnu Skatuves runas konkurss BJBLPC „Strops”

28. februārī Aglonas BJBLPC „Strops” notika Aglonas novada skolēnu Skatuves runas konkurss.  Skatuves runas konkurss ir iespēja skolēniem apliecināt savas publiskās uzstāšanās prasmes, runājot divus literārus darbus vai to fragmentus – dzeju un prozu.

Konkursam pieteicās 30 dalībnieki – Aglonas vidusskolu pārstāvēja 13 skolēni, Aglonas Katoļu ģimnāziju – 12,  Šķeltovas pamatskolu – 2, bet Priežmalas pamatskolu – 3 audzēkņi.
Skolēnu deklamēšanas mākslu vērtēja pieredzes bagāta žūrija – Preiļu BJC vadītāja Aija Caune, Preiļu KC pasākumu koordinatore Ināra Urča, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska.  Tika vērtēta domas atklāsme, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme, kontakts ar klausītāju, dikcija, artikulācija un repertuāra atbilstība runātājam.
Konkursa sākumā visiem dalībniekiem muzikālu sveicienu veltīja  BJBLPC „Strops” popgrupas meitenes – Patrīcija un Jolanta. Starplaikos aktivitātes vadīja audzinātāja Velga.
Dalībnieki bija izvēlējušies ļoti dažādus tekstus un gatavojušies nopietni, jo pēc punktu skaita visi saņēma I un II pakāpes diplomus.
Konkursa 2. kārtai, kura notiks 21. martā Daugavpilī, žūrija izvirzīja: Aglonas Katoļu ģimnāzijas 1. klases skolnieci Annu Stremjanovu (38 punkti) un 3. klases skolnieci Mariju Magdalēnu Šēru (42,3 punkti), skolotāja Ināra Daukšte, Šķeltovas pamatskolas 5. klases skolnieku Vadimu Kozlovu (43 punkti), skolotāja Sarmīte Peipiņa , Priežmalas pamatskolas 9. klases skolnieku Vladislavu Stivriņu (45 punkti), skolotāja Karina Stivriņa, Aglonas vidusskolas 10. klases skolnieci Daci Daukšti (43,3 punkti), skolotāja Regīna Grigule. Vēlam viņiem veiksmi un labus panākumus!

Runas prasmju attīstīšana ir svarīgs personības aspekts, tāpēc paldies skolotājiem, kuri pārvalda runas prasmju noslēpumus un māca tos skolēniem.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv