Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada skolēnu skatuves runas konkurss

2016.gada 10. martā Aglonas BJBLPC „Strops” notika Aglonas novada skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, kurā piedalījās 35 skatuves runas dalībnieki: 16 no Aglonas vidusskolas, 8 no Aglonas internātvidusskolas, 5 no Aglonas Katoļu ģimnāzijas, 2 no Šķeltovas pamatskolas, 4 no Priežmalas pamatskolas un Aglonas vidusskolas 2. klases un 3. klases kolektīvi ar mazo formu uzvedumiem.


Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Skolēnu priekšnesumus vērtēja Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska, Aglonas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Tatjana Komare un Aglonas draudzes vikārs Bernards Vagalis. Tika vērtēta skolēnu prasme atklāt izvēlēto literāro darbu domas, veidot kontaktu ar klausītāju, kā arī runātāja dikcija, artikulācija un izvēlētā repertuāra atbilstamība runātājam. Labāko sniegumu 1.klašu vecuma grupā parādīja un 1. pakāpes diplomu ieguva Priežmalas pamatskolas skolnieks Kārlis Kristians Vigups (skolotāja Lija Egle), 2. pakāpes diplomu ieguvu Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolnieks Alberts Stremjanovs (skolotāja Anita Muižniece). 2.-3. klašu grupā 1. pakāpes diploms tika piešķirts Šķeltovas pamatskolas 2. klases skolniecei Annijai Leikumai (skolotāja Sarmīte Peipiņa), 2. pakāpes diploms – Aglonas vidusskolas 3. klases skolniecei – Dagnijai Poļakevičai (skolotāja Vija Kovaļkova), 3. pakāpes diploms – Aglonas vidusskolas 3. klases skolniekam Nikam Kristianam Karpovam (skolotāja V.Kovaļkova). 4.-6. klašu grupā 1. pakāpes diplomu ieguva Aglonas internātvidusskolas 5. klases skolniece Kerija Keita Kampāne (skolotāja Anita Vaivode), 2. pakāpes diplomu – Priežmalas pamatskolas 6. klases skolnieks Vladislavs Stivriņš (skolotāja Karina Stivriņa), 3. pakāpes diplomu ieguva Aglonas vidusskolas 4. klases skolniece Ieva Valaine (skolotāja Valentīna Meldere). 7.-9. klašu skolēnu grupā 1. pakāpes diploms tika piešķirts Aglonas internātvidusskolas 9. klases skolniecei Sintijai Ruskulei (skolotāja Elīna Smirnova), 2. pakāpes diploms – Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9. klases skolniecei Annai Marijai Rudzītei (skolotāja Anita Placinska), bet 3. pakāpes diploms – Priežmalas pamatskolas 8. klases skolniecei Karīnai Butlerei (skolotāja Sandra Rakova). 10.-12.klašu skolēnu grupā godalgotās vietas ieguva Aglonas vidusskolas 10. klases skolnieces: 1. pakāpes diplomu – Karīna Makrjakova, 2. pakāpes diplomu – Evita Beāte Valaine, bet 3. pakāpes diplomu – Una Ušacka (skolotāja Monika Pušņakova).

Šogad mazo formu uzvedumu konkursā piedalījās Aglonas vidusskolas 2. klases un 3. klases kolektīvi. Žūrija, izvērtējot režisora darbu, aktieru darbu, uzveduma māksliniecisko noformējumu un atbilstību iecerei, 1. pakāpes diplomu piešķīra 2. klases skolēnu kolektīvam (skolotāja Rita Ivbule), bet 2. pakāpes diplomu – 3. klases skolēnu kolektīvam (skolotāja Vija Kovaļkova).

Mūsu novadu 2016. gada 30. martā Jēkabpilī Skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārtā pārstāvēs:  Šķeltovas pamatskolas skolniece Annija Leikuma, Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolnieks Alberts Stremjanovs, Priežmalas pamatskolas skolēni Kārlis Kristians Vigups, Vladislavs Stivriņš un Karīna Butlere, Aglonas internātvidusskolas skolēni Kerija Keita Kampāne, Sintija Ruskule un Aglonas vidusskolas skolēni Dagnija Poļakeviča, Evita Beāte Valaine, Karīna Makrjakova un mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārtā ar literāro uzvedumu piedalīsies Aglonas vidusskolas 2. klases kolektīvs. FOTOGALERIJA

Izsaku lielu pateicību visiem konkursa dalībniekiem, žūrijas komisijai, kā arī pedagogiem par neatlaidību un nenovērtējamo darbu!

Lepojamies, vēlam labu ceļa vēju un izdošanos mūsu runātājiem arī konkursa 2. kārtā!

Informāciju un foto iesniedza:   Lolita Kaļāne,  Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja, novada izglītības darba speciāliste interešu izglītības jomā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv