Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Skolu direktoru padomes sēde

Darba gaitā apspriesti jautājumi par izglītības iestāžu vadītāju algas noteikšanu un interešu izglītības darba organizāciju novadā.

Lai ievērotu vienlīdzības principu iestāžu vadītāju darba algu noteikšanā, Skolu direktori nolēma noteikt lauku skolām minimālo admistrācijas izdevumu summu – direktora minimālās algas apmērā – 492.-Ls

Apspriežot interešu izglītības darba organizāciju novadā, rasti jauni risinājumi, kas uzlabos ārpusstundu un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem. Pagarinot Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” darba laiku un strādājot arī sestdienās, novada bērniem būtu nodrošināta iespēju apmeklēt gan centru, gan Sporta halli.
Skolu direktoru padomes sēdē izskanēja piedāvājums Aglonas BJBLPC „Strops” un Aglonas Sporta halli pievienot Aglonas vidusskolai. Šobrīd šis jautājums izskatīts darba grupās, izdiskutēts Aglonas novada Finanšu komitejā un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 30.oktobrī par reorganizāciju lems Aglonas novada domes deputāti.

Sēdē diskutēts par dejošanas un angļu valodas pulciņu izveidi Aglonas PII, jauniešu karjeras speciālista nepieciešamību, kā arī steidzamu nepieciešamību novadā piesaistīt jauniešu lietu speciālistu.

Plašāk par sēdi protokolā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv