Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada skolu informatizācijas projekts tiek pagarināts

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

  Aglonas novada dome informē, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā  projekta “Aglonas novada skolu informatizācija” (Nr.2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539)  īstenošanas termiņš tiek pagarināts no 2010. gada 1. februāra līdz 2012. gada 30.jūnijam.

Projekta ietvaros:

- Šķeltovas pamatskola tiks apgādāta ar 2 portatīvajiem datoriem un iegādāta 1 multimēdiju tehnikas iekārta ( 1 interaktīvā tāfele un 1 projektors).

- Grāveru pamatskola tiks apgādāta ar  2 portatīvajiem datoriem un iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts-  1 interaktīvā tāfele un 1 projektors..

- Priežmalas pamatskola tiks apgādāta ar 6 stacionārajiem datoriem, 2 portatīvajiem datoriem, 1 multimediju tehniku. Projekta ietvaros Priežmalas pamatskolā tika ierīkots lokālais datortīkls.

Līdz ar to Aglonas novadā esošās pamatskolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādē, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā  lokālajā tīklā. Projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Kopējais projekta finansējums – 17403.64 LVL, no kuriem 14793.09 LVL (85 %) ir ERAF finansējums), bet 2610.55 LVL (15 % ) ir valsts finansējums.