Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada skolu sadziedāšanās un teātru festivāls

24. aprīlī Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs pulcēja dziedošos kolektīvus un teātra mākslas cienītājus no Aglonas vidusskolas, Priežmalas pamatskolas, Grāveru pamatskolas, Aglonas internātvidusskolas, Šķeltovas pamatskolas, Aglonas Viduslatgales profesionālās vidusskolas. Festivālā savu dziedātprasmi apliecināja desmit kolektīvi, savukārt skatītājiem bija iespēja noskatīties septiņu teātra grupu iestudējumus.

Visi kolektīvi bija čakli gatavojušies festivālam. Gan paši dalībnieki, gan skatītāji ar lielu ieinteresētību klausījās un skatījās piedāvātos priekšnesumus. Tā bija lieliska iespēja radīt svētkus sev un citiem.

Lai kolektīvi varētu veiksmīgi sagatavot savus priekšnesumus, lielu darbu ieguldīja skolotāji – kolektīvu vadītāji Ilona Bazuļeva, Lilita Valaine, Vija Kovaļkova, Rita Ivbule, Velga Puzo, Karina Stivriņa, Valentīna Jankeviča, Inese Egle, Rita Karpova.

Gan dziedošie, gan teātra kolektīvi katrs izcēlās ar kaut ko tikai sev raksturīgo, līdz ar to visi kolektīvi saņēma par savu sniegumu diplomus kādā no nominācijām.

Festivāls ir izskanējis, lai nākamgad atkal pulcinātu radošus, talantīgus, darboties gribošus mūsu novada skolēnus un skolotājus uz mūzikas un mākslas svētkiem!