Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada skolu tīkla optimizācija

28. februāra Aglonas novada domes sēdē, kad atkārtoti  izskatīja jautājumu par Aglonas internātvidusskolas likvidēšanu,  lēmums tika apstiprināts.


Sēdē izskatīja radušos situāciju: no 2016.gada valsts nepiešķir internātskolām nepieciešamo finansējumu pilnā apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums Aglonas internātvidusskolai: 2016. gadā – 128688,00 EUR, 2017. gadā – 106602,00 EUR. Plānots 2018. gadā līdz 31. augustam  196451,00 EUR.

Uz 01.01.2018. Aglonas internātvidusskolā mācās 58 skolēni, tai skaitā 49 skolēni no Aglonas novada un 9 skolēni no citām pašvaldībām:

  • Rīgas pilsēta – 4 skolēni
  • Daugavpils novads – 3 skolēni
  • Krāslavas novads – 1 skolēns
  • Riebiņu novads – 1 skolēns

Šīs pašvaldības ar līdzfinansējumu Aglonas internātvidusskolas uzturēšanā nepiedalās.

Internātvidusskolā tiek nodarbināti 47 darbinieki – 25 tehniskie darbinieki, t.sk.  4 kurinātāji, un 22 pedagogi.

No 2017. gada 1. septembra līdz 31. decembrim finansējums Aglonas internātvidusskolai no pašvaldības budžeta vidēji vienā mēnesī: 16770,00 eiro – atlīdzība, 5216,00 eiro – uzturēšanas nauda. Kopā vidēji vienā mēnesī ir 21986,00 eiro.

2018. gadā līdz 31. augustam plānots finansējums: 24999,00 eiro – atlīdzības izdevumi, 4283,00 eiro – uzturēšanas izdevumi. Kopā mēnesī ir 29282,00 eiro.

Valsts finansējums (uzturēšanas izdevumi) no 2017. gada 1. septembra bija 7876,00 eiro mēnesī. Valsts finansējums (uzturēšanas izdevumi) no 2018. gada 1. janvāra ir 4726,00 eiro mēnesī, kas ir par 3150,00 eiro mazāk.

Kopā 19521,00 eiro vidēji vienā mēnesī – tā ir summa, kura būtu vajadzīga no pašvaldības, lai skola varētu pastāvēt.

Aglona novada Aglonas pagastā darbojas Aglonas vidusskola, kas atrodas 3 km attālumā no Aglonas internātvidusskolas, kura atrodas Jaunaglonas ciemā. Daļa Jaunaglonas ciema skolas vecuma bērnu mācās Aglonas vidusskolā. Pašvaldība veic skolēnu pārvadāšanu no/uz mācību iestādi, tāpēc papildus nav jāveido jauns skolēnu pārvadājumu maršruts. Skolēnu pārvadājumu maršrutu, kurš ir pakārtots skolēnu pārvadāšanai uz/no Aglonas internātvidusskolu, Aglonas novada teritorijā var pārkārtot skolēnu pārvadājumiem uz/no Aglonas vidusskolu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu, Aglonas novada dome nolēma uzsākt vispārējās izglītības iestādes „Aglonas internātvidusskola” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4213900380, adrese: Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads) likvidāciju, nosakot, ka likvidācija pabeidzama līdz 2018. gada 3. septembrim.

Vairāk par Aglonas internātvidusskolas likvidāciju lasiet 28. februāra domes sēdes protokolā, sadaļa: http://www.aglona.lv/novada-dome/sezu-protokoli/.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv