Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadā tiek uzsākts projekts iedzīvotāju veselības veicināšanai (papildināts)

Saturs atjaunots: 3.04.2017.

Turpmākos trīs gadus Aglonas novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Aglonas novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.


Projekts “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.

Projekta galvenās darbības:

• Slimību profilakses pasākumi mērķa grupai un vietējai sabiedrībai- 3 pasākumi (izglītojošo semināru cikls un slimību profilakses kampaņu cikls Aglonas novada sabiedrībai, veselīga uztura popularizēšanas pasākumu cikls Aglonas novada izglītības iestādēs).

• Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupai un vietējai sabiedrībai- 8 pasākumi (1 fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumu cikls Aglonas novada izglītības iestādēs, 3 interešu grupu nodarbības Aglonas novada sabiedrībai, 1 veselīga dzīvesveida pasākumu cikls paradumu maiņai Aglonas novada sabiedrībai, 1 atkarību profilakses pasākumu cikls Aglonas novada sabiedrībai, 1 seksuāli- reproduktīvās veselības pasākumu cikls Aglonas novada sabiedrībai, 1 garīgās veselības veicināšanas pasākumu cikls Aglonas novada izglītības iestādēs).

Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta ilgums 3 gadi no 02.03.2017. līdz 03.03.2020.

Projekta kopējās izmaksas- 50296.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Projekta plānotie rezultāti:

• Organizēti 3 slimību profilakses pasākumi.

• Organizēti 8 veselības veicināšanas pasākumi.

• Informēta sabiedrība par projekta norisēm Aglonas novada mājas lapā www. aglona.lv, izvietoti plakāti projekta norises vietās. Projekta ietvaros plānots iegadāties dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītāju, ierīci glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī inventāru – bumbas, paklājiņus, nūjas, u.c. Paškontroles ierīces un inventārs tiks izmantots semināru, nodarbību laikā. Realizējot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai. Informācija par projekta aktivitātēm būs pieejama mājas lapā www.aglona.lv

Darba plāns 2017

 

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine,  Attīstības plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS