Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Tūrisma informācijas centra (TIC) atskats uz paveikto 2020. gadā

Tūrisma nozarei šis gads bija ļoti sarežģīts, bet ir notikušas arī pozitīvas lietas. Pieauga interese par vietējo tūrismu, tapuši jauni tūrisma produkti un meklēti risinājumi, kā strādāt pandēmijas apstākļos.


JAUNUMI
Katru gadu Aglonas novadā paplašinās tūrisma piedāvājums. Arī 2020. gadā apmeklētājiem durvis vēra “Pasta un informācijas muzejs” un viesu māja “Aglonā tuvāk dabai”.

STATISTIKA
Apkopojot datus par apmeklētāju skaitu Aglonas novada tūrisma objektos, naktsmītnēs, atpūtas vietās, muzejos, kopējais apmeklētāju skaits bija aptuveni 100 tūkstoši. No kopējā  tūristu skaita Aglonas novadā 86% sastādīja iekšzemes tūristi, bet 14% ārvalstu tūristi. Visvairāk tūristi ieradās no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas.
Pārrobežu projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) (projekta Nr. LLI-349) ietvaros iegādātais ūdens tūrisma inventārs (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi) un velosipēdi, arī šajā gadā izpelnījās lielu interesi gan novada iedzīvotāju, gan tūristu vidū. Pateicoties tam, atraktīvās atpūtas vietu Ciriša ezera krastā apmeklēja 4500 cilvēku, bet bezmaksas velosipēdus izmantoja 332 cilvēki. Tādā veidā tiek popularizēta aktīvā atpūta un ekotūrisms Aglonas novadā.
Kā populārākos tūrisma objektus var minēt Aglonas baziliku, Maizes muzeju, Kristus Karaļa kalnu, Velnezeru, Senlietu un kara muzeju, Pasta un informācijas muzeju, Upursalu, Briežu dārzu.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA KLĀTIENĒ, PA TELEFONU, E-PASTĀ, INTERNETĀ
Tūrisma informācijas centrā pēc tūrisma informācijas bija vērsušies 2038 apmeklētāji, t.sk. 93% bija Latvijas iedzīvotāji un 7% ārvalstu viesi. Visvairāk ir bijis apmeklētāju no Lietuvas, Igaunijas.
Visu gadu tiek sniegta informācija par tūristu mītnēm, apskates objektiem, muzejiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām Aglonas novadā, Latgalē un visā Latvijā gan vietējiem, gan arī ārzemju tūristiem.
Informatīvie drukātie materiāli par Aglonas novada teritorijas tūrisma objektiem un piedāvājumu ir pieejami lielākajā daļā Latvijas tūrisma informācijas centros un punktos. Aglonas novada Tūrisma karte elektroniski ir pieejama mājaslapā: www.aglona.travel. Tā kā komunikācija sociālajos tīklos ieņem arvien lielāku vietu mūsu dzīvē, tad 2020.gadā tika izveidota lapa -  facebook.com/AglonasTIC.

TŪRISMA IZSTĀDES
Lai piesaistītu tūristus savam novadam, Aglonas novads katru gadu tiek pārstāvēts Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour”, arī 2020. gads nav bijis izņēmums. Latgales reģions tika pārstāvēts (pārstāvji Latgales tūrisma asociācijas darbinieki) vairākās starptautiskās tūrisma izstādēs Nīderlandē, Lietuvā, Igaunijā un Polijā, kur tika izplatīti arī Aglonas pašvaldības tūrisma materiāli.

SADARBĪBA
Tika sagatavota informācija par Aglonas novadu Latgales tūrisma asociācijas izdotajām Latgales reģiona tūrisma kartēm “”Latgale” Atklāj! Izbaudi! Sajūti!”” un velo maršrutu kartei “EUROVELO11 Latgales posms“. Tika iesākts darbs pie  jaunā Ceļveža pa Latgali izstrādes.
Tika organizēta Igaunijas laikraksta “Naisteleht” žurnālistu informatīva vizīte Aglonas Maizes muzejā un dabas objektā “Velnezers” 15.07.2020.
Dalība projektā “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (projekta Nr. 19-00-A01630-000003), t.i. Latgales tūrisma mārketinga koncepcijas, logotipa, video, reklāmas kampaņu, digitālo ceļvežu tapšanā.

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA, APKOPOŠANA, SISTEMATIZĒŠANA
Rudenī tika apmeklētas Aglonas viesu mājas ar mērķi iepazīties ar tūrisma piedāvājumu, tūrisma uzņēmējiem un viņu nākotnes plāniem. Saņemtā informācija ir apkopota un sistematizēta, lai to izmantotu tālākai tūrisma attīstībai Aglonā. Informācija par Aglonas novada tūrisma piedāvājumu tiek atjaunota un aktualizēta interneta vietnēs: aglona.lv, aglona.travel, visitlatgale.com, latgale.travel.

TŪRISMA UZŅĒMĒJU INFORMĒŠANA UN APMĀCĪBAS
Rudenī sadarbībā ar Latgales tūrisma asociāciju Aglonas novada uzņēmējiem bija iespēja piedalīties asociācijas rīkotajos 2 pieredzes apmaiņas braucienos. Vienā no tiem tika apmeklēti Aglonas novada tūrisma objekti.
Gada pēdējos mēnešos TIC informēja tūrisma uzņēmējus par iespēju piedalīties attālinātajos semināros/kursos/forumā par dažādām ar tūrismu saistītām tēmām, piemēram, “Digitālais mārketings. Būt pamanāmam klientam esošo ierobežojumu laikā” (organizators Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs), “Reklāmas video veidošana”, “Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās” (organizators rajonu partnerības, projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, bezmaksas semināru cikls, kas turpināsies arī  2021. gadā), “Mūsdienu rīki attālinātu notikumu organizēšanai”, Tūrisma forums (organizators LIAA). Aglonas novada TIC piedalījās visos šajos pasākumos.
Kā arī tika piedāvāti metodiskie materiāli, kas palīdz tūrisma uzņēmēju ikdienas darbu organizēšanā pandēmijas laikā.

Informāciju iesniedza: Olga AfanasjevaAglonas novada TIC konsultante

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv