Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada uzņēmēju ievērībai!

Aglonas novada dome 2015. gada 8. oktobrī plkst. 10.00 Aglonas novada Kultūras centra telpās (Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads), rīko Aglonas novada uzņēmēju sanāksmi, kurā plānots apspriest Valsts un Eiropas Savienības atbalsta iespējas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksimālā atbalsta intensitāte Aglonas pašvaldībai ir 900 000,00 EUR jeb 90 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības līdzfinansējums ir 100 000,00 EUR jeb 10 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes 27.11.2013. pieņemto lēmumu Nr. 25, 12.§ “Par atbalstu pašvaldību ceļu uzlabošanai Lauku atbalsta programmas 2014-2020.g. (LAP2020) ietvaros”, uzņēmējiem sākotnēji tiek piedāvāti sekojoši autoceļi, kuru atjaunošanas darbus var veikt pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros:

1. Autoceļš A-7 Kundziniškas-Valaiņi–Biešoni 0.000-3.450 km (Aglonas novads, Aglonas pagasts), karte  A-7 _Kundziniskas_Valaini_Biesoni ;
2. Autoceļš K-2 Dunski-Deņeva –Kastuļina 0.000-2.680 km (Aglonas novads, Kastuļinas pagasts), karte  K-2_Dunski_Deneva –Kastulina ;
3. Autoceļš S-13 Marhleviči-Zabalotki-Aksenova 0.000-2.680 km ,S-8 Marhleviči – Prusaki 2.000 km -3.450 km (Aglonas novads, Šķeltovas pagasts), karte S-13_Marhlevici_Zabalotki_Aksenova ;
4. Autoceļš G-3 Kovalevo–Mateļi–Raginski 0.000-3.820 km (Aglonas novads, Grāveru pagasts), karte G-3 _Kovalevo–Mateli–Raginski ;
5. Autoceļš A-6 Lopotas–Kudziniškas 0.000-4.530km (Aglonas novads, Aglonas pagasts), karte  A-6 _Lopotas–Kudziniskas.

Interesenti aicināti līdz š. g. 7. oktobrim pieteikt dalību sanāksmē, norādot savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto uzņēmumu vai zemnieku saimniecību, telefona numuru, uz e-pastu lasma.strole@aglona.lv vai zvanot pa tālr. 29210088.

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Teritorijas plānošanas speciāliste, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv